Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendes ülése

Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendes ülését március 22. (szerda) napján 09.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal nagytermébenTervezett napirendi pont(ok):

1) Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi működéséről és a közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Tóth Csaba dunakeszi rendőrkapitány

2) A 2016. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester

3) Helyi Építési Szabályzat módosításának javaslatai 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

4) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Rataj András Településellátó Szervezet igazgatója

5) A Gödi Termálstarnd nyitvatartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Markó József polgármester 

6) Kiszolgáló utak megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló rendeletek megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7) Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet előkészítése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

8) Göd 2769/3 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása és részbeni értékesítése
Előterjesztő: Markó József polgármester 

9) Közterületek (Göd 2690/7, 8680 és 042/6 hrsz.) elnevezése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke

10) Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

11) Szent István utcai (Fácán 2 óvodaegység előtti szakasz) parkoló szabályozása
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester

12) Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciója
Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke

13) Útelzáró oszlop felállítása a Széchenyi strandon
Előterjesztő: Kovacsik Tamás képviselő, Városfejlesztési Bizottság elnöke

14) Szociális bérlakás céljára használt ingatlanok számának bővítése
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő; Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

15) Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester

16) Jegenye utcai telekalakítás ügye
Előterjesztő: Dr. Garabon Sándor jogtanácsos

17) Egyebek

Göd, 2017. március 16.

Markó József
polgármester