Álláspályázat

Gödi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Gödi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.A köztisztviselői jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés az épített- és természeti környezet védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Eseti jelleggel munkavégzés hétvégéken és ünnepnapokon is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
- Közterület-felügyelői, rendvédelmi, honvédelmi munkakörben szerzett tapasztalat, - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgán megfelel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Emelt szintű szakképesítés, közterület-felügyelői vizsga, közigazgatási alapvizsga,
- Közterület-felügyelői, rendvédelmi, honvédelmi munkakörben szerzett tapasztalat.
 – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Atilla aljegyző nyújt, a 27/530-045 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével. (2131 Göd, Pesti út 81.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot : 9-240-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
- Elektronikus úton Dr. Nagy Atilla részére az
aljegyzo@god.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2017. április 04.