Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság következő ülése

Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága következő rendes ülését, 2017. április 24-án (hétfő) 09.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal nagytermében.Tervezett napirendi pontok:

1) Jegyzőkönyv-hitelesítő választása
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

2) 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

3) Tájékoztató a 2016. évben történt pénzügyi, gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

4) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 30/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

5) A Helyi lakásrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető

6) 16/1999. (IV. 20.) Ök rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző

7) Az új Helyi Környezetvédelmi rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

8) A Göd Város Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízása
Előterjesztő: Dr. Szinay József címzetes főjegyző 

9) Az Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciójának elkészítésére vonatkozó megbízás
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

10) Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Balassi Bálint utcába
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

11) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, Kinizsi utca felújítása – pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

12) A Településellátó Szervezet álláshelybővítésre vonatkozó igénye
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

13) Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek I. negyedéves alakulásáról
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor hatósági osztályvezető 

14) Gödi Hulladékgazdálkodási Kft. – Közfoglalkoztatás támogatása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

15) Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

16) 2016. évi PEKJB döntések végrehajtásainak áttekintése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

17) A polgárőrségek 2018 évi támogatási koncepciójának elképzelése
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök

18) Göd Város Önkormányzata által kötött városüzemeltetési szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

19) Egyebek 1.:
Göd Város Önkormányzata által kötött városüzemeltetési szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Szabó Csaba elnök 

20) Egyebek 2.:
Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

21) Egyebek 3.:
Közterület-felügyelet ellenőrzési és bejárási munkarendje, eljárási szabályzata
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester


Göd, 2017. április 20.

Tisztelettel:

Szabó Csaba
elnök