Közlemény

Göd Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Göd Város Településképi Arculati Kézikönyve, valamint Településképi rendelete elkészült.A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Göd Város Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK), valamint megalkotta Göd Város Településképi Rendeletét (Rendelet). 

A TAK célja, hogy bemutassa településünk épített és természeti értékeit abban bízva, hogy azok átörökítését így is segíthetjük.

A Rendelet többek között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá a településképi követelményeket. A településkép-érvényesítési eszközök között bevezetésre került a kötelező szakmai konzultáció, és az önkormányzati támogató és ösztönző rendszer. A Rendeletbe átkerült a településképi bejelentési, és a településképi véleményezési eljárás. A Rendelet a település arculatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Mind a TAK, mind a Rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítség a további munkát. 

(A dokumentumok elérhetőek
www.god.hu/onkormanyzat/tervezet/ Településképi Arculati Kézikönyv, és Településképi Rendelet pontban)

Göd, 2017.12.20.

Markó József
Göd Város Polgármestere