Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága soron következő rendes ülése

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága soron következő rendes ülését 2018. február 20-án (kedd) 13:30 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal nagytermébenTervezett napirendi pontok:

1. Településfejlesztési koncepció véleményezési anyagának elfogadása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

2. HÉSZ-ben szereplő Településképi követelmények hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

3. Közterület nem közlekedés célú használata
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla, aljegyző

4. Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Budai Nagy Antal utcában
Előterjesztő: Popele Julianna, Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető

5. Egyebek

Göd, 2018. február 12.

Kovacsik Tamás
VFB elnök