Választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése - Országgyűlési képviselők választása 2018

A jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a szavazatszámláló bizottságokba kettő tagot bízhatnak meg.A szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni, melyet legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet megtenni.

Egy párt csak 2 tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet és országos listát is állított. A közösen jelöltet, illetőleg listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg a szavazatszámláló bizottságba 2 tagot. A megbízott (delegált) tagot a független jelölt vagy meghatalmazottja, illetve a jelölő szervezet képviselője jelentheti be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját.

A megbízott tagok bejelentésre szolgáló nyomtatvány ide kattintva letölthető.