Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottságának ülése

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottságának ülését 2018. március 19. (hétfő) 10:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal üléstermébenTervezett napirendi pontok:

1.) Közterület-felügyelet 2017. évi beszámolójának elfogadása 
     Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

2.) Környezetvédelmi Bizottság döntésének módosítása
     Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök

3.) Göd Város Önkormányzatának kezelésében lévő intézmények zöldfelületi költségvetése
     Előterjesztő: Szász-Vadász Endre KVB elnök 
         
4.) Zöldfelületi kérelmek
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző

5.) A hódok által okozott kártételek és kezelésük
     Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző  

6.) Egyebek

Göd, 2018. 03.13.

Szász-Vadász Endre
KVB elnök