Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága ülése

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága rendes ülését 2018. március 20-án (kedd) 10.00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal üléstermébenTervezett napirendi pontok:

1.) Göd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének II. félévi módosítása
Előterjesztő: polgármester

2.) Beszámoló a Közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: aljegyző

3.) A Településellátó Szervezet műszaki (fenntartási, felújítási, karbantartási) tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: TESZ igazgató 

4.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési osztályvezető 

5.) Helyi buszközlekedésről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása (hétvégi járatok fenntartása)
Előterjesztő: Markó József polgármester

6.) Beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző 

7.) Beszámoló a Göd Városi Polgárőrség 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 

8.) Beszámoló a Dunakanyar Polgárőrség 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök 

9.) Polgárőrségek támogatása
Előterjesztő: Szabó Csaba PEKJB elnök

10.) Döntés a Gödi Rendőrőrs részére megvásárolt autó CASCO-járól
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

11.) Egyebek

Göd, 2018. március 14.

Tisztelettel:

Szabó Csaba
PEKJB elnök