Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülése

Tájékoztatom, hogy Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő rendes ülését 2018. május 30. (szerda) napján 9.00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermébenTervezett napirendi pont(ok):

1) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Juhász Károly tű. őrnagy, tűzoltó parancsnok

2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Előterjesztő: dr. Hetényi Tamás ügyvezető

3) A 46/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat kiegészítése és az 51/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

4) A helyi lakásrendelet módosítása
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök

5) Forgalomtechnikai döntések
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző

6) Alapító okiratok módosítása a Gödi Kincsem Óvoda újraépítésével kapcsolatos átmeneti férőhelyek kialakítása okán
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

7) Pályázati kiírás a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére
Előterjesztő: Markó József polgármester 

8) Beültetési kötelezettség bejegyeztetéséről szóló 7/2018. (I. 30.) Ök. határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

9) Támogatási kérelem elbírálása
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

10) Döntés a Göd, 6601/4-7, 6602 és 6801/169 hrsz.-ú ingatlanok (termálstrand és környéke) telekalakításáról
Előterjesztő: Markó József polgármester 

11) Közterület elnevezése
Előterjesztő: Simon Tamás alpolgármester

12) Döntés a Nemeskéri-parkerdő éves erdőgondozási munkáinak tervezéséről, ellenőrzéséről és felügyeletéről
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

13) Döntés az önkormányzati intézmények egyéb, ruhapénz jellegű juttatásairól
Előterjesztő: Markó József polgármester

14) Helyi autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Markó József polgármester 

15) Kompok, révek felújítása, fejlesztése - pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás - pályázat
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megvalósítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

18) A „Gödi Gyermekekért Díj” és a „Gödi Polgárok Egészségéért Díj” adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök

19) Egyedi szennyvíztisztító létesítmény telepítése ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

20) Autóbusz beszerzése - közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) Egyebek


Göd, 2018. május 23.

Markó József
polgármester