Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülése

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti rendes ülését 2018. október 25. (csütörtök) napján 9.00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.)Tervezett napirendi pont(ok):

1) A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

2) A Göd belterület 733 hrsz.-ú ingatlanra (Pesti út 47.) vonatkozó telepítési tanulmányterv
Előterjesztő: Markó József polgármester 

3) Sebességcsökkentő borda építése a Szent Imre herceg utcában
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

4) A 94/2018. (VI. 6.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 

5) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
Előterjesztő: Markó József polgármester 

6) Döntés személyügyi kérdésben
Előterjesztő: Markó József polgármester 

7) A „Salkaházi Sára Díj” odaítélése (zárt ülés)
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök

8) Javaslattétel a Pest megyei „Év Sportolója Díj”-ra (zárt ülés)
Előterjesztő: Sipos Richárd KOSB elnök

9) Településképi kötelezés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előterjesztő: Markó József polgármester 

10) Egyebek


Göd, 2018. október 18.

Markó József
polgármester