Ajánlati hirdetmény - meghosszabbított benyújtási határidő

Göd Város Önkormányzata (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., a továbbiakban: Önkormányzat, vagy Kiíró) ajánlati felhívás keretében nyilvános, kétfordulós pályázatot (versenytárgyalást) (a továbbiakban: Pályázat) hirdet a Göd külterületén elhelyezkedő ingatlanokon - valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósítandó, mintegy 80 ha nagyságú ipari telephely kialakítására alkalmas terület értékesítése tárgyában.
A Pályázaton való részvétel feltételei:

Az Ajánlati Felhívás vételára: 2.500.000,- Ft +ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint + ÁFA, amely egyszeri, vissza nem térítendő összeg.

Az Ajánlati Felhívás a Kiíró Polgármesteri Hivatalában (2131 Göd, Pesti út 81.) vásárolható meg. Az Ajánlati Felhívás vételárát a Kiíró 10700323-42056506-51100005 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetni.

Az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívást legkésőbb 2018. december 13. napján 10:00 óráig kell átvennie. Az Ajánlati Felhívás átvételére meghatározott határidő bármilyen okból történő elmulasztása jogvesztéssel - a Pályázaton való részvétel lehetősége elvesztésével - jár.

Az Ajánlati Felhívás megvásárlása nélkül pályázatot érvényesen leadni nem lehet.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 17. 11.00 óra. 2019. január 07. 11 óra (Frissítve: 2018. december 17.)

A pályázatok benyújtásának helye:

Gödi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.)

A pályázatok benyújtásának módja:

A Pályázatot 1 eredeti és 2 másolati, - bonthatatlan módon összefűzött folyamatos számozással ellátott oldalakkal - magyar nyelvű példányban, valamint az eredeti példány elektronikus változatát (pdf. kiterjesztésben) lezárt, az ajánlattevőre való utalás nélküli, az alábbi jeligével feliratozott jelöletlen borítékban kell benyújtani:

„Ipari beruházás létrehozása Gödön”

A pályázat eredeti példányához csatolni kell a mellékletek eredeti példányát, másolati példányához a mellékletek egyszerű fotómásolatát azzal, hogy a pályázatokon meg kell jelölni, hogy melyik példány az eredeti és melyik a másolat.