Képviselői beszámoló - Kovacsik Tamás

Tájékoztató a 3. sz. választási körzet fejlesztéseiről a 2018-as esztendőben
Képviselő: Kovacsik Tamás

A 2017-es évhez kapcsolódóan folytatódott a tervezett útépítés, 2018-ban is. Így befejeződött a Tompa Mihály és a Pázmány Péter utcák aszfaltozása, könnyítve a Búzaszem iskolához való közlekedést.A Duna-parti játszótér már nem szabványos játékainak, készségfejlesztő eszközeinek cseréje megkezdődött. A hinták lecserélésre kerültek, mászókák csúszdák cseréje tavaszra megtörténik, bővített formában, szebb kivitelezésben.

Béke úti óvoda előtt megépült az új járda és az utca fásítása is megkezdődött. Figyelembe véve az utca keskenységét megváltozott a parkolási rend a KRESZ szabályainak megfelelően.  Kérem a szülőktől ennek szigorúbb figyelembe vételét, hiszen mindez az Önök és gyermekeik biztonságának érdekében történik. A két éve bevezetett egyirányúsítás is ezt a célt szolgálta és az eddigi tapasztalatok szerint bevált.

A Huzella iskola forgalmi rendjének terve a tavalyi évben elkészült. Terveink szerint, ha anyagi lehetőségeink megengedik, akkor az idén bevezetésre kerül, megfelelő tájékoztatás után.

Az új iskolabusz miatt el kellett bontani az Alkotmány és Luther Márton utcák sarkán lévő közlekedési szigetet, mert akadályozta a buszt fordulás közben.

A Feneketlen tó mederkotrása és vízutánpótlására is tervek készültek, készülnek. Az ELTE, mint a Huzella-kert fenntartója biztosítaná a vízutánpótlást saját tavainak túlfolyójából. Természetesen a megfelelő mederkotrás után. A tó közepén lévő sziget eltávolítása szükségszerű, miután szétcsúszott, mint az várható volt. A madarak élőhelyét továbbra is a tó déli részén lévő nádas biztosítja úgy, mint eredetileg. A tervek egy része már elkészült, a többi ebben az évben esedékes.

Több az autók sebességét korlátozó tábla került kihelyezésre lakossági kérés alapján, biztonsági szempontok figyelembe vételével sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) is telepítésre került az új építésű Budai Nagy Antal utcában, szintén az ott lakók kérésére.

További utak építése új tervek készítése ez évben is folyamatosan készül a mindenkori lehetőségeinkhez képest. Sok feladat vár még megoldásra, így a csapadékvizek elvezetése, új árkok építése közterületen lévő fák gondozása, járdák építése.

Miután a kerti hulladékok és falevelek égetését az Önkormányzat rendeletben megtiltotta, így gondoskodni kell a zöld hulladék elszállításáról is. De ez már az idei év feladatai közé tartozik.

Kedves Lakótársaim!

Ötleteiket, kérdéseiket, kéréseiket továbbra is szívesen veszem, mint eddig. Kereshetnek bármikor, akár személyesen, akár telefonon vagy e-mailben.

Göd, 2019. január 21.

Eddigi segítségüket köszönve,

Üdvözlettel:

Kovacsik Tamás
Göd (Alsógöd) József A. u. 40.
06-30-533-2086
kovacsiktamas@god.hu