Képviselői beszámoló - dr. Pintér György

Tisztelt 7. választókerületben élő Gödi Polgárok!

Mindig szívesen adok tájékoztatást a képviselői munkámról, s ezt a 2018-as évvel kapcsolatban is örömmel teszem meg. Ebben a rövid tájékoztatóban  alapvetően a 7. választókerületben vagy annak közvetlen közelében megvalósult fejlesztésekről, fejleményekről számolok be.Két nagy beruházás is megvalósult, illetve elindult a körzetben 2018-ban. Így a Család utca teljes hosszában új aszfaltburkolatot kapott, mellyel egyidejűleg kiépült a csapadékvíz elvezetés is, a másik, hogy 2018-ban megkezdődött a Lenkey utcai Kincsem óvoda újraépítése. Az óvoda területén új, kétszintes óvodaépület épül, amely majd 11 csoportban 275 gyermek elhelyezését biztosítja. Az épület várhatóan 2019. év végére készül el. Tudom, hogy sokan sajnálják az épületet, én magam is kötődtem hozzá, hiszen mind az öt gyermekünket ide vittük óvodába nap mint nap több mint tíz éven keresztül, de a műszakiak véleménye szerint nincs más megoldás arra, hogy az óvodásoknak a kor elvárásainak megfelelő körülményeket biztosítsunk.

2018-ban is folytattuk Nevelek településrész szennyvíz csatorna beruházásának előkészítését, melynek eredményeként Göd-Nevelek szennyvízelvezetése bekerült a 2014-2020 között megvalósítandó projektek közé. Így a beruházás forrásai várhatóan még a jelenlegi uniós időszakban lehívásra kerülhetnek, és a tervezési munkák után majd végre megkezdődhet a településrészen a régóta várt szennyvíz-elvezető rendszer kiépítése.

Ugyancsak a Nevelek településrészre 2018-ban csapadékvíz elvezetési koncepcióterv készült. A koncepciótervben foglaltak alapján az Önkormányzat elkészíttette a Csíz utcának az Őszapó utca és Ilka-patak közötti szakaszának csapadékvíz elvezetési engedélyes és kiviteli terveit. A tervekkel 2019. év elején megnyitott csapadékvíz építési pályázaton indult az Önkormányzat.

A Nevelek településrészre 2018-ban elkészült a közlekedési koncepcióterv első változata, melyet lakossági fórumon ismertettünk. A vélemények beérkezése után a koncepció várhatóan még ebben az évben véglegesítésre kerül.

Göd belterületén és Nevelek településrészen a közbiztonság növelése érdekében közvilágítás fejlesztés keretében több helyen új ledes közvilágítási lámpatesteket helyeztünk el.

Göd város tömegközlekedését is fejlesztettük, 2018-ban öt alacsonypadlós, korszerű busz került beszerzésre, mely lehetővé tette a helyi járatok bővítését. Ennek keretében a Széchenyi utcában új buszmegállók kerültek kialakításra.

A körzetben élő gyerekek iskolai ellátását biztosító Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépületének energetikai korszerűsítése keretében a főépület összes nyílászárójának cseréjét és az épület külső hőszigetelését követően napelemek telepítésére került sor 2018 tavaszán. A beruházás eredményeképpen az iskolaépület energiafogyasztása jelentősen csökken, s így a fűtési és villamosenergia költségei is alacsonyabbak lesznek.

A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola konyhája is korszerűsítésre került: a konyha szellőzési rendszerét és teljes épületgépészeti rendszerét felújítottuk, a padlóburkolatot kicseréltük, a konyha új eszközöket és berendezéseket kapott.

A körzetben elvégzett kisebb munkák közül megemlítem, hogy a Széchenyi utca Verseny utca felőli végén új csapadékvíz elvezető rendszer épült, tavaly is elvégeztettük a földutak kiegyenlítését, karbantartását, illetve a város területén több helyszínen szikkasztóárkok kialakítására került sor.

Az Önkormányzatban változatlanul alpolgármesterként dolgozom, ahol a fő feladatom a város pénzügyeinek felügyelete, irányítása. A város pénzügyi helyzete továbbra is stabil, a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi akadálya nincs.

Ennek a ciklusnak szerintem az egyik legnagyobb eredménye, hogy a város a CIB Bank ingatlanhasznosító társaságától 2018-ban megvásárolta a volt golfpálya területét. Ezzel egyrészt a város földrajzi közepe közösségi tulajdonba került és így a megvásárolt területen lehetőség lesz különböző közösségi terek kialakítására (pl. városi park, futópálya, játszótér, kutyafuttató, stb.) - a kialakítandó funkciókra hamarosan ötletpályázatot írunk ki, másrészt a korábbi beütőpálya helyén megépülhet a város újabb, 24 tantermes általános iskolája.

Bízom abban, hogy még 2019-ben, de legkésőbb 2020-ban a körzetben sor kerül újabb útépítésre a Széchenyi utcában, majd az Áldás utca még nem aszfaltos részén. Ugyancsak ebben az évben a Kálmán utca meglehetősen rossz állapotú járdája megújításra, jelentős részben cserére kerül.

Köszönöm bizalmukat, a sok megkeresést és jelzést!

Kérem, hogy a továbbiakban is keressenek, ha kérdésük vagy problémájuk van!


Köszönettel és tisztelettel:

dr. Pintér György
képviselő, alpolgármester
pintergyorgy@god.hu
30 817 36 17