Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2019.03.05 11:00
Óvodai beiratkozási hirdetmény
Nyomtatható verzió Szerző:

A 2019. Szeptember 1-től 2020. Augusztus 31-ig terjedő nevelési évről

A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek, a városban dolgozó szülők gyermekei és más gyermekek számára az óvodai felvétel, átvétel a törvény előírása szerint folyamatos. A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az erre szervezett napokon várják a jelentkezőket.

JELENTKEZÉSI HELYEK:

- FELSŐGÖDI FELVÉTELI KÖRZET**: GÖDI KINCSEM ÓVODA 2132 GÖD, ADY E. ÚT 14. (Minden, közte az ideiglenes telephelyei vonatkozásában is.)
2019. ÁPRILIS 23-ÁN KEDDEN 08-16 ÓRA KÖZÖTT ÉS 24-ÉN SZERDÁN 13-16 ÓRA KÖZÖTT

- ALSÓGÖDI FELVÉTELI KÖRZET**: GÖDI KASTÉLY ÓVODA 2131 GÖD, BÉKE U. 3. (A  „Fácán” és „Hétszínvilág” telephelyek vonatkozásban is.)
2019. ÁPRILIS 11-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 08-16 ÓRA KÖZÖTT ÉS 12-ÉN PÉNTEKEN 13-16 ÓRA KÖZÖTT

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda 2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és az Ugri-Bugri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási lehetőségeiről érdeklődjenek az óvodák vezetőinél.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig az HARMADIK életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben az ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor részére a beiratkozás kötelező***. Amennyiben a gyermek e kötelességét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie a jegyzőt. Mindezek elmulasztása szabálysértésnek minősül, súlyos esetben gyámhatósági eljárást von maga után.

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is a fenti időpontban jelentkezzenek, akik csak 2019. augusztus 31-e után, a nevelési év közben töltik be 3. életévüket.

Városunkban integrált óvodai nevelés a Gödi Kastély Óvodában és a Gödi Kincsem Óvodában  folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.****

A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
 a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a TB azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és TAJ kártyát),
 a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton, vagy korai fejlesztésben vett részt,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját követő 21. munkanapig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.

Göd, 2019. március 1.

dr. Szinay József s.k. 
címzetes főjegyző


* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
**  A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt vagy a www.oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó - kérelemre - ez alól az óvodavezető és a védőnő véleményére hagyatkozva a gyermek öt éves koráig felmentést adhat. 
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, pervazív fejlődési rendellenességgel élő (F84 autista, Asperger-szindrómás), kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő (F83), valamint a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.Látogatottság: 944
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio