Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.07.17 08:31
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd, Honvéd sor parkoló növénybeszerzés


I. Ajánlatkérő:
Neve:    Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:   Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:    
varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Giczy B. Zsuzsanna
Telefon/fax:   06 27 530 064/130
E-mail:    
giczyballazsuzsanna@god.hu

II. A beszerzés tárgya:  
az 1. mellékletben szereplő növények beszerzése szállítással

III. A szerződés típusának meghatározása: vállalkozási szerződés

IV. A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 30 nap (előteljesítés lehetséges)

V. A teljesítés helye: Göd, Duna utca 5. (Göd Településellátó Szervezet)

VI. Fizetési feltételek: A helyesen kiállított számla igazolt benyújtásától számított 15 napon belül.

VII.  Alkalmassági követelmények:
a.) Nyilatkozat arról, hogy a szállítandó növényanyag a kiírásnak megfelelő méretű, egészséges és sérülésmentes, valamint rendelkezik a 2019/2072 EU rendeletben meghatározottak alapján kiállított növényútlevéllel. 
b.) 3. és 4. melléklet szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatok

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja: Legalacsonyabb ár

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követő 3 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatók.

X. Ajánlattételei határidő: 2020.07.27 (18:00 óra)

Az ajánlatok benyújtásának helye: 2131 Göd, Pesti út 81. ügyfélszolgálaton, zárt borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat Göd, Honvéd sor parkoló növénybeszerzés”.

XI. Az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el az Ajánlatkérő.

XII. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.07.30.

XIII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? igen.

XIV. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem.

XV. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.


XVI. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

- Az ajánlatot az ajánlatkérés 2. mellékletét képező, cégszerűen aláírt Ajánlati lap kitöltésével adja meg az Ajánlattevő.

- Ajánlatkérő az ajánlatot az 1. melléklet szerinti tételes bontásban, valamint a szállítási díj megadásával kéri

- Az ajánlathoz csatolni kell a VII. Alkalmassági követelmények pontban felsorolt nyilatkozatokat, az aláírási címpéldány másolatát és referenciákról szóló nyilatkozatot.

XVII. Egyéb információk:

A munka részletes leírása jelen ajánlatkérés 1. mellékletét képezi.

Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.

XVIII. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a jelen felhívással indult versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

XIX. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Az I. pontban megnevezett kapcsolattartó elérhetőségein.

XX. Az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetve közzétételének napja: 2020.07.17.

Göd, 2020.07.17.


……………………………………
Balogh Csaba
polgármester
Göd Város Önkormányzata


Mellékletek  
Látogatottság: 211
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio