Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.09.07 16:28
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Garázsépületben falnedvesedés megszüntetése tárgyban

I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 70 199 6794
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Csontó Judit beruházási ügyintéző
E-mail: csontojudit@god.hu

II. Felhívás tárgya: Garázsépületben falnedvesedés megszüntetése

III. A szerződés típusának meghatározása: vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a szerződéskötéstől számított 60 nap

V. A feladat leírása:
A 2132 gödi ingatlan melléképületében (garázs) az Önkormányzat szomszédos telkén történt épületbontási tevékenységgel összefüggésben kár keletkezett. Az Önkormányzat az elbontott épület garázzsal közvetlenül érintkező falát megtartotta, a földet a környező terep szintjéig visszatöltötte, miközben nem gondoskodott a felszíni és felszívódó vizek távoltartásáról. Ennek következtében a garázs telekhatárra épített falán erőteljes vizesedés, sókiválás és penészesedés jelent meg. A tárgyi munka célja, hogy a bontás során elmulasztott kármegelőző munkálatokat pótolja.
Az önkormányzati ingatlanon a garázzsal határos sávon 1-1 m ráhagyással (kb. 5,6 m) munkagödröt kell ásni, melynek alsó síkja a feltárt alaptest alsó síkja alá ér, kb. 10 cm-rel. A falról a vakolatot a terepszint fölött 30 cm magasságig el kell távolítani, tisztítani, és a költségvetésben részletezett anyagkiírás szerint, a technológiai utasítások betartásával a felületkiegyenlítést, kellősítést, szigetelést és védő-szivárgóréteget be kell építeni, a lábazatot gyöngyvakolattal ellátni. A feltárás után megvizsgáljuk az utólagos falszigetelés szükségességét, indokoltság esetén Kemikál Szilikofób Injekt bejuttatásával utólagos vegyi falszigetelést alkalmazunk.
Mivel az alapot és falat mentesíteni kívánjuk a talajban lévő vizektől, nedvességtől, amennyiben a eltárás eredménye ezt indokolja, kulékavicsba ágyazott dréncsövet építünk be, melyet a meglévő csapadékcsatornába vezetünk. A kavicsot geotextiliával szükséges védeni.  A külső feladatok a föld visszatömörítésével zárulnak.
A garázsban a vakolat stabil. Az ázás a hátsó 3 méteres falat és a hosszfalakat 1-1 méteres szakaszon érinti. Ezeken a felületeken a festéket le kell kaparni. A glettelést és festést légáteresztő termékkel kell elvégezni.
A tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Az I. pontban megnevezett kapcsolattartó elérhetőségein.

VI. Az Ajánlatkérő az ajánlattétel előtt helyszíni bejárást biztosít,.
Cím: Az Ajánlatkérő kapcsolattartójánál a II. pontban felsorolt elérhetőségeken. 
Időpont: 2020. 09. 10. 8.30 óra
Részvételi szándékát e-mailen és telefonon 2020.09. 09. 16 óráig szíveskedjék jelezni.

VII. Fizetési feltételek: A feltárás hiányában a pontos mennyiségek és technológia nem ismertek. A tételes költségvetésben megadott mennyiségek előirányzatok. A munka elszámolása tételes felmérés alapján történik, az ajánlati egységárakkal számolva. Az Ajánlatkérő az esetleges többlet- vagy pótmunkákra 10% tartalékkeretet biztosít.

A nyertes ajánlattevő 1 végszámla benyújtására jogosult A kifizetés a számla befogadásától számított 15 nap.

VIII. Alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 2 db egyenként nettó 1 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti építési/felújítási munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.

IX. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legjobb ajánlat.
Értékelési szempontok:
• a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,(nettó ajánlati ár-HUF) 80 %
• legjobb minőségű teljesítés (Jótállás időtartama, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10 %
• fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db) 10 %

X. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
 Az ajánlatot az ajánlatkérés 1. 2. és 3. mellékletét képező, cégszerűen aláírt Ajánlattételi nyilatkozat, Összeférhetetlenségi nyilatkozat és Referencia nyilatkozat kitöltésével adja meg az Ajánlattevő.
 Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatkérés 4. mellékletét képező beárazott ajánlati költségvetést xls és cégszerűen aláírt szkennelt formátumban.

XI. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

XII. Ajánlattételei határidő: 2020. szeptember 14. 18:00 óra

XIII. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:
• Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai küldeményként, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Garázsépületben falnedvesedés megszüntetése”.
• vagy szkennelve e-mailen az ujlakianiko@god.hu és csontojudit@god.hu címekre

XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2020. szeptember 15. nap 11.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el: tárgyalás nélkül

XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 nap

XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XX. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXI.  Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Gödi Polgármesteri Hivatal, Beruházási Osztály, Csontó Judit beruházási üi.

XXII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2020. szeptember 7.


Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Árazatlan költségvetési kiírás
- SzerződéstervezetLátogatottság: 88
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio