Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.09.08 18:42
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

A Kék Duna Hotel karbantartási, üzemeltetési feladatai tárgyban

I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 70 199 6794
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Csontó Judit beruházási ügyintéző
E-mail: csontojudit@god.hu

II. Felhívás tárgya: A Kék Duna Hotel karbantartási, üzemeltetési feladatai

III. A szerződés típusának meghatározása: vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): határozott időtartamú szerződés, amelynek kezdő napja 2020. október 1., befejező időpontja 2021. február 2. napja

V. A munkavégzés helyszíne: Kék Duna Hotel 2132 Göd, Kék Duna u. 34.

VI. A feladat leírása: A felhívás 4. mellékletét képező „MŰSZAKI TARTALOM” szerint

VII. Az Ajánlatkérő az ajánlattétel előtt helyszíni bejárást biztosít.
Cím: V. pontban jelölt cím 
Időpont: 2020. 09. 10. 9.30 óra
Részvételi szándékát e-mailen és telefonon 2020.09. 09. 16 óráig szíveskedjék jelezni.

VIII. Fizetési feltételek:
a) Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.
b) Az Ajánlatkérő az előre nem tervezett, azonnali beavatkozást igénylő karbantartási és egyéb feladatok ellátására 10% tartalékkeretet biztosít.
c) A nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a szerződés igazolt teljesítését követően.
d) A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.
e) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

IX. Alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 2 db egyenként nettó 3 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti karbantartási/üzemeltetési munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.

X. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legkedvezőbb ajánlat.
Értékelési résszempontok:
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár-HUF) 80 %
b) legjobb minőségű teljesítés (benyújtott referenciák) 10 %
c) fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db) 10 %

XI. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
 Az ajánlatot az ajánlatkérés 1. 2. és 3. mellékletét képező, cégszerűen aláírt Ajánlattételi nyilatkozat, Összeférhetetlenségi nyilatkozat és Referencia nyilatkozat kitöltésével adja meg az Ajánlattevő.
 Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatkérés 5. mellékletét képező beárazott ajánlati költségvetést xls és cégszerűen aláírt szkennelt formátumban.

XII. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

XIII. Ajánlattételei határidő: 2020. szeptember 16. 10:00 óra

XIV. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Szkennelve, cégszerű aláírással ellátva e-mailen a csontojudit@god.hu és másolatban a varoshaza@god.hu címekre. A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig eredeti formában is be kell nyújtania ajánlatát.

XV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2020. szeptember 16. nap 11.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személyek.

XVI. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el: tárgyalás nélkül

XVII. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 nap

XVIII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XIX. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XX. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXII.  Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
 I. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2020. szeptember 8.


Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Árazatlan költségvetési kiírás
- SzerződéstervezetLátogatottság: 99
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio