Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.09.08 17:49
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Kisgépek beszerzése a Gödi Kincsem Óvoda részére

I. Ajánlatkérő:
Neve:     Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Huszti Benjámin
Telefon/fax:  06 30 656 5128
E-mail:   husztibenjamin@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
a Gödi Kincsem Óvoda részére Kisgépek beszerzése adásvétele (a továbbiakban: Adásvétel) és azok leszállítása a beszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok, azaz a Termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat (a továbbiakban: Táblázat), valamint műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) szerint.

A beszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az árazatlan_költségvetés.xls dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő a minimális előírásokkal egyenértékű vagy annál jobb műszaki megoldást is ajánlhat, ezt az ártáblázatban jeleznie kell, egyúttal csatolnia kell az általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó dokumentumokat (különösen gyártói/forgalmazói leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is.

III.  A szerződés típusának meghatározása: Adásvételi szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): A szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, előteljesítés lehetséges.

V. A teljesítés helye: Gödi Kincsem Óvoda, 2132 Göd, Lenkey utca 13-21.

VI. Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő a vételárat, mely magában foglalja a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Ajánlatkérő a vételi árat utólag, banki átutalással teljesíti.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Végszámla: mértéke 100%
Kibocsátás esedékessége: a szerződés igazolt teljesítését követően.

A beszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF
VII. Alkalmassági követelmények
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített:
legalább 1db bruttó 0,5 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti (villanyszerelési anyagok és vagy kisgépek) szállítására vonatozó referenciával.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legjobb ajánlat. Értékelési szempontok:
- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,(bruttó ajánlati ár-HUF) 80 %
-  legjobb minőségű teljesítés (Jótállás időtartama, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10 %
- fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db) 10 %

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 3 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 16. 12.00

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat elektronikusan .pdf formátumban az ujlakianiko@god.hu, valamint egyidejűleg a varoshaza@god.hu email címekre kell eljuttatni az ajánlattételi határidőt megelőzően. Az email tárgyában kérjük feltüntetni „Ajánlat kisgépek beszerzése a Gödi Kincsem Óvoda részére”
A nyertes ajánlattevőnek ajánlatát a szerződéskötésig papír alapon, aláírt eredeti formában is be kell nyújtania.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2020. szeptember 16. nap 14.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárást lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva (szkennelt pdf formátumban) kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
XX. Egyéb információk:
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének, megküldésének napja: 2020. szeptember 8.

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Kisgépek beszerzése műszaki leírás - árazatlan költségvetés
- Szerződéstervezet Kisgépek

Dátum: Göd, 2020. szeptember 8.


Balogh Csaba
polgármesterLátogatottság: 72
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio