Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.09.10 15:50
12/2020. (IX. 10.) polgármesteri és jegyzői együttes utasítás az egészségügyi válsághelyzet idején az általánostól eltérő munka- és ügyfélfogadási rend Gödi Polgármesteri Hivatalban történő bevezetéséről
Nyomtatható verzió Szerző:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben (továbbiakban: Törvény) foglaltakra figyelemmel és a Törvény rendelkezéseivel összhangban a Gödi Polgármesteri Hivatalban az általánostól eltérő munka- és ügyfélfogadási rend bevezetéséről az alábbiak szerint rendelkezünk

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen utasítás hatálya kiterjed a Gödi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81., telephelye: 2131 Göd, Pesti út 60/A) (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi munkatársára (foglalkoztatási jogviszonyuktól függetlenül), valamint a polgármesterre és az alpolgármesterekre, önkormányzati képviselőkre, egyéb bizottsági tagokra, továbbá Göd Város Önkormányzatával szerződéses jogviszonyban álló, a Hivatalt részben vagy egészben munkavégzési helyszínül használó személyekre is. Az utasítás hatálya kiterjed továbbá az Hivatal épületébe belépő egyéb személyekre (továbbiakban: ügyfelek). 

II. MUNKAREND

A Törvényben foglalt egészségügyi válsághelyzetre tekintettel - a Magyar Kormány intézkedéseivel összhangban - 2020. szeptember 14. napjától visszavonásig a Hivatal munkarendje – az egységes közszolgálati szabályzatról szóló jegyzői utasításban foglaltak szerint az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel - az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Személyes jelenlétű munkavégzésre kizárólag 

hétfőn: 08.00-18.00 óráig, 
szerdán: 08.00-16.00 óráig, 
pénteken: 08.00-12.00 óráig 

kerülhet sor a Hivatalban. Ezen túlmenően a Hivatalban tartózkodás csak a 4., valamint a 15. pontban foglalt célból engedélyezett.

A Hivatalban történő személyes jelenléttel nem járó munkaidőt otthoni munkavégzéssel vagy nem zárt térben kivitelezhető helyszíni szemle keretében történő munkavégzéssel szükséges ledolgozni. A munkavégzés alóli mentességet lehetővé tevő egyéb lehetőségek (pl.: rendes szabadság, betegállomány stb.) jelen utasítás időbeli hatálya során is érvényesülnek. 

Amennyiben a folyamatos munkavégzés másképp nem biztosítható, úgy a Pénzügyi Osztály, az Iktató Iroda, az Önkormányzati Rendészeti szerv dolgozói, továbbá az anyakönyvvezető, a gépkocsivezető-hivatalsegéd-gondnok, valamint a karbantartó tartózkodhatnak a Hivatal épületében. 

A Hivatal takarítását a 2. pontban foglalt napokon ügyfélfogadási időt követően kell elvégezni. A takarítást a járványügyi helyzetnek megfelelő fokozott alapossággal kell elvégezni, különös tekintettel a fertőtlenítésre. A Hivatal épületében a folyosókon szintenként, valamint a mosdókban egy kézfertőtlenítőt kell elhelyezni és takarítás alkalmával szükség esetén utántölteni. 

III. AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Az ügyfélfogadás rendje – a Törvényben foglalt egészségügyi válsághelyzet idején – a Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltak szerint az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel alakul. 

A hivatal épületébe csak szájat és orrot eltakaró maszkot (vagy azzal egyenértékű textilanyagot) viselő láz- és hőemelkedésmentes (37,0 OC testhőmérséklet alatt) személy léphet be. A testhőmérsékletet belépéskor a hivatal dolgozói orvosi műszerrel ellenőrzik. A belépéskor az ügyfélszolgálaton elhelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező. A maszk viselése az épületben tartózkodás egész időtartama alatt kötelező.

Személyes ügyfélfogadás csak az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban a 2. pontban meghatározott napokon általános ügyfélfogadási időben biztosítható a 7. pontban foglalt óvintézkedések betartása mellett. Amennyiben az ügyfél előre nem egyeztetett időpontban érkezik, de az ügyintéző – a fenti egyéb szabályokra tekintettel – fogadni tudja, úgy az ügyfél beléphet a hivatal épületébe. 

IV. FERTŐZÉSKOR ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

A Hivatal munkatársa az esemény bekövetkeztét megelőzően legalább 24 órával korábban köteles a sahoagnes@god.hu e-mail-címen jelenteni, ha 

külföldre utazik, 
20 főnél nagyobb rendezvényen vesz részt,
egészségügyi, idős- és beteggondozást végző szociális intézményben tesz látogatást.

A Hivatal azon munkatársa, akit vagy akinek közös háztartásban vele együtt élő személyt hatósági járványügyi megfigyelés alá helyeztek – annak időtartama alatt – nem léphet be a Hivatal épületébe. 

A Hivatal azon munkatársa, aki vagy akivel közös háztartásban együtt élő személy COVID-19 vírustól fertőzött – a fertőzöttség észlelésétől számított 14 nap alatt a háztartásban élő valamennyi személy egy napon végzett IgM/IgA-IgG komplex típusú negatív teszteredményéig – nem léphet be a Hivatal épületébe. A fertőzöttség észlelése és a tesztelés között 72 órának el kell telni. A gödi Inczeffy Patikában elvégzett teszt az Önkormányzat által támogatott. 

A járványügyi megfigyelés tényét és annak időtartamát, valamint a COVID-19 vírusfertőzöttség tényét a Hivatal 10-11. pontok szerint érintett munkatársa köteles haladéktalanul bejelenteni a közvetlen felettesének. A bejelentés elmulasztása fegyelmi felelősséget von maga után.

A 10-11. pontok szerint a személyes jelenlétű munkavégzésből kieső munkatárs - a jegyzővel és az osztályvezetővel egyeztetve - a 3. pontban foglaltakon felül, amennyiben munkakörének ellátása nem biztosítható otthoni munkavégzéssel, munkaideje jegyzői külön engedéllyel átütemezhető, vagy fizetés nélküli szabadság vehető igénybe. 

A 11. pont alapján elvégzett teszt elvégzésének a tesztelt személy által kifizetett költségeihez a Hivatal 

munkatárs esetében 50% mértékben,
közös háztartásban élő személy esetében 30% mértékben

támogatást nyújt utólagos elszámolással számla ellenében, amennyiben a 9. pontban hivatkozott esemény nem merült fel. Amennyiben felmerült, úgy a fenti támogatási összeg jegyzői mérlegelés alapján adható.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
Ezen utasítás 2. pontjában foglalt szabályok alól kivételt képez a bizottsági és képviselő-testületi üléseken munkavégzés céljából való részvétel. 

Jelen utasítás II. és III. fejezeteiben szabályozottaktól eltérést indokolt esetben, az osztályvezető javaslatára, a jegyző – a polgármester előzetes tájékoztatása mellett - engedélyezhet.

Ez az utasítás 2020. szeptember 14. napján lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

Jelen utasítás 2020. szeptember 10. napján kihirdetésre került.

dr. Szinay József
címzetes főjegyzőLátogatottság: 174
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio