Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.11.11 15:37
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd Város Önkormányzata részére ingatlan-értékbecslői feladatok ellátása 2020. december 15-ig

I. Ajánlatkérő:
Neve:    Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:   Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:    varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Juhász Anita vagyongazdálkodási referens
Telefon/fax:   06 30 263 65 25
E-mail:    juhaszanita@god.hu

II. A beszerzés tárgya:  
Göd Város Önkormányzata részére ingatlan-értékbecslői ellenőri feladatok ellátása
2020. december 15-ig

III. A szerződés típusának meghatározása: megbízási szerződés

IV. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől 2020. december 15-ig tartó határozott idő

V. A teljesítés helye: Göd Város Önkormányzata 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek: A helyesen kiállított számla igazolt benyújtásától számított 15 napon belül átutalással.

VII.  Az ellenszolgáltatás feltételei: Ajánlatkérő a megbízási díjat a 2 példányban leadott piaci bérleti díj értékbecslési jegyzőkönyvét és annak mellékleteit (színes fényképfelvételek, összehasonlító adatok kimutatása) átadásának feltételével, a kiállított számla átvételétől számított 15 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.

Ajánlattevő a megbízási díjon túlmenően költségtérítést nem igényelhet.

VIII. Alkalmassági követelmények:

• az 1993. évi LXXVIII. tv. (lakástörvény) 64. §-ban leírt szakmai képesítés igazolása, valamint a működési engedély bemutatása (64/B. § (1) bek., 64/C. § (4) bek,.)
• a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, a fenti jogszabály szerinti végzettségük igazolása.
• minimum 5 éves szakmai tapasztalat ingatlan értékbecslői területén

IX. Az ajánlatok értékelési részszempontjai:
a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 70 %
b) igazságügyi szakértői minősítés 10%
c) legjobb minőségű teljesítés (benyújtott referenciák) 10 %
d) fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése 10 %

X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követő 1 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatók.

XI. Ajánlattételei határidő: 2020. november 23. (hétfő) 12:00 óra

XII. Az ajánlatok benyújtásának módja: elektronikusan az juhaszanita@god.hu másolatban a varoshaza@god.hu e-mail címre cégszerűen aláírt, szkennelt formában. (A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig papír alapon, aláírt eredeti formában is be kell nyújtania).

XIII. Az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el az Ajánlatkérő.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. november 30.

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem.

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.


XVIII. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

- Ajánlattevő az értékbecslői szakvéleményben a piaci összehasonlító elemzéshez csak és kizárólag Göd területén található ingatlanok adatait használhatja fel.

- Az ajánlatot az ajánlatkérés 1. mellékletét képező, cégszerűen aláírt Ajánlati lap kitöltésével adja meg az Ajánlattevő.

- Az ajánlathoz csatolni kell a VIII. Alkalmassági követelmények pontban felsorolt okleveleket/igazolásokat, és az aláírási címpéldány másolatát.

XIX. Egyéb információk:

Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.

XX. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a jelen felhívással indult versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

XXI. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Az I. pontban megnevezett kapcsolattartó elérhetőségein.

XXII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetve közzétételének napja: 2020. november 11.

Göd, 2020. november 11.


Balogh Csaba
polgármester
Göd Város Önkormányzata


Melléklet:

Ajánlati lap, ajánlattételi nyilatkozat és szerződés tervezetLátogatottság: 168
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio