Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2021.01.06 17:08
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Az alsógödi csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

Frissítés: I. számú kiegészítő tájékoztató


I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Csontó Judit beruházási ügyintéző
E-mail: csontojudit@god.hu

II. Felhívás tárgya: Az alsógödi csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

III. A szerződés típusának meghatározása: tervezési szerződés

IV. A feladat leírása:

Az alsógödi csónakház tervezésére irányuló tervezési szolgáltatás.

A Göd, Béke út 1. hrsz. 525 hrsz alatt található önkormányzati ingatlanon csónakház tervezése és tervezési művezetése összesen 4 ütemben, az 1. sz. melléklet szerinti feladatmeghatározás szerint:
 
1. ütem: Vázlatterv elkészítése
2. ütem: Engedélyezési terv elkészítése
3. ütem: Kiviteli tervek és az építés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése
4. ütem: Tervezői művezetés

Kivitelezés maximális költsége: bruttó 250 000 000 Ft. A tervezés során a műszaki, funkcionális és esztétikai minőség, a jogszabályi megfelelés mellett a gazdaságosság fontos szempont. Az Ajánlatkérő a szerkezetek, az anyaghasználat és minden műszaki megoldás tekintetében a költséghatékony megoldást preferálja, a kivitelezés és üzemeltetés szempontjából egyaránt.
 
A tervvel szemben támasztott alapvető követelmények:
• a meglévő és megmaradó csárdaépülethez való illeszkedés
• a Duna menti tájba, épített környezetbe való illeszkedés – hagyománytisztelő megfogalmazás
• a jogszabályi környezetnek való megfelelés

A részletes feladatmeghatározást az 1. számú melléklet tartalmazza!

V. A beszerzési eljárás lebonyolításának időpontjai:

• Az ajánlati felhívás meghirdetése  2021. január 6. szerda
• Helyszíni szemle és konzultáció  2021. január 13. szerda 11:00 óra
• Kérdések határideje  2021. január 18. hétfő
• Kérdésekre adott válaszok határideje  2021. január 21. csütörtök
• Ajánlatok benyújtásának határideje  2021. január 27. szerda 16:00 óra
• A beszerzési eljárás eredményének kihirdetése  2021. február 5. péntek

VI. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

Teljesítési határidő:

1. ütem: Vázlatterv elkészítése: A szerződéskötést követő 30 naptári napon belül
2. ütem: Engedélyezési tervek elkészítése és építési engedély kérelem benyújtása: a Vázlatterv megrendelő általi írásos jóváhagyását követő 50 naptári napon belül 
3. ütem: Kiviteli tervek és az építés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítése a 322/2015 (X.30.) kormányrendelet és annak 1. számú melléklete szerinti tartalommal az építési engedély jogerőre emelkedését követ max. 75 naptári nap (megajánlás szerint)
4. ütem: Tervezői művezetés – előirányzat 10 alkalom a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.
A határidő a tervezői művezetés tekintetében egyedi határidő, a létesítmény kivitelezési műszaki átadás-átvételének lezárásáig tart.

A tervező köteles az építés tárgyú közbeszerzési eljárás során közreműködni, az eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérdéseire haladéktalanul választ adni, az ajánlatok elbírálásában közreműködni.

VII. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
 
1. – 4. ütem: Tervezési munkák:
 
Az nyertes ajánlattevővel tervezési szerződés megkötésére kerül sor. Az Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza a szolgáltatást.
 
Az Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot, hogy amennyiben a bírálati szempontok szerint kialakult nyertes, vagy azt követő legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, jelen beszerzési eljárás eredményeként nem köt szerződést, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

VIII. Az Ajánlatkérő az ajánlat kötelező mellékleteként előírja a tervező munkáiból összeállított építészeti portfólió (továbbiakban Portfólió) benyújtását.

A Portfólió az Ajánlattevő által nyújtott építészeti stílusról, minőségről, szakmai hozzáállásról, az építész által fontosnak ítélt, kedvelt tervezési munkákról tájékoztatja az Ajánlatkérőt. Az összeválogatott dokumentumok (tervek, fotók, stb.) valósan mutassák be (többek között) az Ajánlattevő által az elmúlt 5 évben tervezett építészeti alkotásokat, különösen az ajánlatkérés tárgyához hasonló funkciójú épületeket.

IX. Az ajánlatok értékelési szempontja
 
Összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi értékelési szempontok és súlyszámok szerint:
 
  Súlyszám
1. A benyújtott Portfólió színvonala  30
2. Tervezési díj a vázlat- engedélyezési, kiviteli terv elkészítésére, és 10 alkalom tervezői művezetésre – ajánlati ár bruttó HUF  60
4. részszempont: Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db) 10
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a sorba rendezés,
a 2. részszempont esetében fordított arányosítás,
a 3. részszempont esetében pontozás.

X. A pontszámítás módszere:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.
 
1. Az Ajánlattevő által benyújtott Portfólió
 
A benyújtott Portfóliókat Ajánlatkérő szakmai minőség alapján megvizsgálja, és az alábbiak szerint értékeli:

magas szakmai minőségű portfólióval rendelkező Ajánlattevő: 100 pontot kap
közepes szakmai minőségű portfólióval rendelkező Ajánlattevő: 50 pontot kap
alacsony szakmai minőségű portfólióval rendelkező Ajánlattevő: 0 pontot kap

A fenti pontszám kerül megszorzásra 30-as súlyszámmal

2. Tervezési díj a vázlat- az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére és 10 alkalom tervezői művezetésre bruttó HUF (Ajánlati ár)

A legkedvezőbb Ajánlat az adható maximális 100 pontot kapja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:

A 2. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti pontszám kerül megszorzásra a 60-as súlyszámmal.

3. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db)

Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 20 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 40 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 60 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 80 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 100 pontot az Ajánlattevő.

A fenti pontszám kerül megszorzásra a 10-es súlyszámmal.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

XI. Az Ajánlatkérő az ajánlattétel előtt helyszíni bejárást biztosít.
Cím: 2131 Göd, Béke út 1.
Időpont: 2021. január 13. szerda 11:00 óra

Részvételi szándékát e-mailen vagy telefonon megelőző munkanapon 16 óráig szíveskedjék jelezni az I. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein.

A szemlén, az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejáráson bármely ajánlattételre felkért, vagy ajánlatot adni szándékozó gazdasági szereplő részt vehet.
 
A helyszíni bejárás során elhangzó lényegi információkat Ajánlatkérő jegyzőkönyvben rögzíti, a kérdésekre adott válaszokat írásban megerősíti.

XII. Fizetési feltételek:

A vállalkozói díj átalánydíj, amelyet a hiba és hiánymentes teljesítés igazolása után benyújtott 6 db részszámla és 1 db végszámla alapján átutalással egyenlít ki az Ajánlatkérő, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Fizetési ütemezés:
1. részszámla: az 1. ütemre vonatkozó tervezési díj, amely a vázlatterv Ajánlatkérő által írásban történő jóváhagyását követően esedékes.
2. részszámla: 2. ütemre vonatkozó tervezési díj 80%-a, amely az engedélyezési terv és dokumentáció engedélyező hatóság részére történő benyújtáskor esedékes
3. részszámla: 2. ütemre vonatkozó tervezési díj fennmaradó 20%-a, amely az építési engedély kézhezvételekor esedékes.
4. részszámla: 3. ütemre vonatkozó díj 90%-a, amely a kiviteli terv és azt követő építés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki leírás megrendelő általi elfogadását követően esedékes
5. részszámla, végszámla: 3. ütemre vonatkozó díj 10%-a, amely az építés tárgyú sikeres közbeszerzési eljárás lezárásakor, azaz nyertes kivitelezővel történő szerződéskötéskor esedékes.
6. részszámla, 5 igazolt tervezői művezetési alkalom teljesítése után esedékes
7. részszámla, egyben végszámla, amely a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, tételes elszámolás szerint, maximum 5 tervezői művezetési alkalom igazolt teljesítése után esedékes

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

A tervezési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít a nyertes ajánlattevő, amennyiben az ajánlatában vállalt befejezési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes bruttó tervezési díj 1%-a, de legfeljebb a teljes bruttó tervezési díj 15 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes bruttó tervezési díj 15 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, bruttó teljes ellenszolgáltatás 20 %-a. A felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés vagy tervező jelentős lemaradása esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására vagy szerződéstől elállásra, ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés szerinti, bruttó teljes ellenszolgáltatás összege 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni nyertes ajánlattevővel szemben. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, a Ajánlatkérő ugyancsak a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

XIII. Alkalmassági követelmények:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 2 db egyenként 400 m2 alapterületű épületre vonatkozó tervezési munkára vonatozó referenciával. A referenciát munkáltató is igazolhatja. A bemutatott referenciák közül legalább 1 középület tervezésére kell irányulnia.

Ajánlattevő alkalmasságát az ajánlattevő nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A nyilatkozatban vagy az igazolásban meg kell adni legalább tervezési szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
Az igazolás olyan részletezettségű legyen, hogy a dokumentumból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen.

XIV. Ajánlattételei határidő: 2021. január 27. szerda. 16:00 óra
XV. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei, a benyújtás helye és módja:
• Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok:
1. Ajánlattételi nyilatkozat (2. melléklet)
2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (3. melléklet)
3. Referencia nyilatkozat (4. melléklet), 1 db középület tervezésre vonatkozó referencia bemutatásával (megrendelő név, telefonszám feltűntetésével)
4. Aláírási címpéldány
5. Tervezők, szakemberek bemutatása
6. Építészeti portfólió

• Az ajánlatot az Ajánlattevőnek a jelen felhívásban, illetőleg dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatot írásban és zártan, 1 eredeti papírformában és 1 elektronikus (CD, DVD, pendrive stb.) formában, zárt borítékban kell benyújtani az alábbi címre közvetlenül vagy postai úton: Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata, 2131 Göd, Pesti út 81.
• A teljes ajánlati dokumentáció elektronikus példányát (ami oldalszámozott és cégszerű aláírást is tartalmaz) szkennelve pdf formátumban kell a borítékban elhelyezni.
• A borítékon kérjük feltüntetni: „Az alsógödi csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése”
• Az ajánlatnak előírt határidőre a címzetthez meg kell érkeznie. 
• Az ajánlatban kérjük, megjelölni név és kamarai regisztrációs szám megadásával a szerződés teljesítésében közreműködő építészt, szakági tervezőket és generál tervezőt.
XVI. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.
Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el: tárgyalás nélkül

XVII. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 napon belül
XVIII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
XIX. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem, az Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési munkák valamennyi ütemére vállalkozik.
XX. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem
XXI. Az ajánlati kötöttség 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
XXII. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020 (VIII.12) önkormányzati rendelete 6.§ 2.d) pontja szerinti értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXIII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Az Ajánlattevők az ajánlatkéréssel kapcsolatos kérdésekkel 2021. január 18. napjáig fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, az I. pontban meghatározott elérhetőségeken.

A határidőben feltett kérdéseket az Ajánlatkérő 2021. január 21-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a résztvevőknek írásban megküldi, valamint közzéteszi a god.hu honlapon.
 
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
 
A dokumentáció véglegesítése: Az Ajánlatkérő legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve az ajánlattételi eljárás lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben az Ajánlatkérő kártérítési felelősséggel nem tartozik.

XXIV. Egyéb

1. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beérkező ajánlatokat a honlapján közzéteheti. 
 
2. Biztosítás: a nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - biztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő biztosítását kiterjesztenie. Az előírt biztosítás: a beszerzés tárgyára vonatkozó, a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő értékű tervezői biztosítási szerződés min. 10.000.000,- HUF éves kárösszeg, korlátlan esetszámmal. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy az előírt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását, felelősségbiztosítását kiterjeszti. Az előírt tartalmú biztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül. 

3. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.


XXV. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021. január 6.
XXVI. Ajánlatkérő bármikor jogosult a beszerzési eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítani. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
1. A tervezési feladat meghatározása
2. Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
3. Összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
4. Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

5. Szerződéstervezet  Látogatottság: 143
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio