Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Álláspályázatok

Keresés:   
Hír
2018.06.01 08:05
Álláspályázat - bölcsődevezető
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Szivárvány Bölcsőde - bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Komlókert utca 19-21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratában, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért, munkáltatói feladatok ellátásáért. A szervezeti irányítás feladatait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtaknak megfelelően látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész Alapellátások 2.B) pontjában meghatározott képesítés ,

•         a gyermekvédelemben, szociális ellátásban, egészségügyben, közoktatásban szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt, 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bek. szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a magasabb vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Kisgyermeknevelői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,


Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség, helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, képzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról , hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.

•         Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázat nyilvános ülésen történő megtárgyalásához, adatvédelmi nyilatkozat tétele.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, a 27/530-064 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-230-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a Szociális Bizottság hallgatja meg. A Képviselő-testület a Bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Göd Város Önkormányzata honlapja - 2018. június 1.

•         Szociális Közlöny

•         Gödi Körkép - 2018. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Látogatottság: 396
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio