Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Ügyintézés

Magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítés
Göd Város Önkormányzatának 16/2010.(V. 27.) sz. Ök. rendelete
szabályozza a magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviselését.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2010.(V. 26.) sz. Ök. határozatban nevesítette azokat az utcákat, tereket, ahol csak a környéken megkezdett szélességű és megjelenésében illeszkedő térkő burkolatú járdák építéséhez ad tulajdonosi hozzájárulást és anyagi hozzájárulást:
A többi utcákban beton és térkő burkolat egyaránt alkalmazható a már elkészült járdák szélességi méretéhez illeszkedően.
A járdaépítési költségviselés szabályait a rendelet 2. §-a szabályozza.
Az építési eljárás folyamata:

1) Az Önkormányzat által támogatott magán személyek kivitelezésében megvalósuló járdaépítésre (továbbiakban: támogatott járdaépítés) történő igény bejelentés történhet szóban és írásban. A vegyes építési lehetőség (beton, térkő) övezetébe tartozó utcák esetén a lakónak kell megjelölni, hogy milyen anyagból szeretné  építeni a járdát.

2) Az igénybejelentést követően az Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)  Beruházási Osztály előadója a helyszínen felméri a tervezett járda adatait -  hosszúság, szélesség, gépkocsi behajtó  – és elkészíti az anyagszükségleti számvetést.
Az anyagszükségleti számvetés tartalmazza a járdához szükséges anyagok megnevezését és mennyiségét és  azok várható költségé.
A számvetéssel együtt a Hivatal elkészíti és átadja a lakó részére a „Megállapodás”-t, amelyet az Önkormányzat nevében a Polgármester, illetve az ingatlan tulajdonosa írja alá.
A megállapodás fő tartalmi pontjai:
a megállapodás érvényességének időtartama,
a burkolat típusának megjelölése,
a járda készítésének műszaki előírásai,
az elkészült járda tulajdonjogának meghatározása,
az anyag költség elszámolásának és megtérítésének rendje.
3) A járdaépítésre vonatkozó megállapodás jogi érvényessége a két fél aláírásának  időpontjától kezdődik.
4) A járda építéséhez megvásárolt anyagok számláit a lakó a saját nevére és címére állíttatja ki. 
Nem fogadható el a számla, amennyiben az tartalmilag, formailag nem felel meg a számviteli törvény előírásainak.
 A számlán nem érvényesíthetők az alábbi költségek: -  fuvar díj, kész beton szállítási díja, raklap költség, anyagtárolási díj, valamint a munkadíj.
5) Az építés megkezdését telefonon, e-mailben, vagy bármilyen módon a Hivatal Beruházási Osztálynak be kell jelenteni, aki jogosult a kivitelezési munkát a helyszínen ellenőrizni, és észrevételeit közölni az ingatlan tulajdonossal.
6) Az építés befejezését a lakó az előző pontban jelölt módon köteles a Hivatal Beruházási Osztályával közölni. A Beruházási Osztály képviselője a helyszínen leellenőrzi és műszakilag átveszi az elkészült munkát, egyben megjelöli a pénzügyi elszámolás időpontját is.
7) A pénzügyi elszámoláshoz  az ingatlantulajdonos   magával viszi a saját nevére    kiállított számlákat, amelyeket az előadó ellenőriz, az anyagok mennyiségét  összeveti az anyagszükségleti számvetésben meghatározott tételekkel. 
8) A számlák ellenőrzését követően elkészíti   a  „Teljesítési igazolás”-t, amelyben rögzítik a munka elkészültét, annak átvételét, illetve a számlák felsorolásával és azok elfogadott összegeinek feltüntetésével, összesítésével a Hivatal előadója kiszámítja a lakó részére kifizetésre javasolt támogatás összegét. 
9) A teljesítésigazolás elkészítését követően  a beruházási előadó  kitölt az „Egyedi  támogatási kérelem” című nyomtatványt (1 sz. melléklet).   Ez az okmány a támogatásként kapott összeg adózás alóli mentesítést igazolja mind a lakó, mind a Hivatal részére.    
10) Az ingatlantulajdonos a műszaki-pénzügyi elszámolást követően jogosult a Hivatal pénztárából felvenni a támogatás összegét.
 A támogatás összegének felvételéhez az ingatlantulajdonos az alábbi okmányokat adja át a pénztár részére: 
Megállapodás                            1 eredeti példány
Anyagszükségleti számvetés      1 eredeti példány,
Teljesítési igazolás                     1 eredeti példány,
Anyagbeszerzési számlák          1 másolati példány (pénztár másolja)

11) Az elszámolás megtörténte után a Hivatal Beruházási Osztálya a járdaépítés  adatait a nyilvántartásában rögzíti, és év végén gondoskodik azok aktiválásáról.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Beruházási Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Szerda: 8-12 és 13-16
Péntek:8-12

Ügyintéző
Zábrádi Arnold

Igénylő, kötelezett
Az ingatlan tulajdonosa

Az ügyintézés kezdeményezhető
ügyintézőnél ügyfélfogadási időben szóban, vagy kérelem benyújtásával

Ügyintézési határidő
22 munkanap

Az ügyintézés díja
díjtalan

Az alkalmazott jogszabályok
16/2010.(V. 27.) sz. Ök. rendelete
64/2010.(V. 26.) sz. Ök. határozat
 
Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Személyi igazolvány, lakcím kártya

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio