Göd város hivatalos honlapja
Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Intézmények, szervezetek

Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány

Típus: Közalapitvány
Cím:2132 Göd, Mátyás u. 34.
Telefonszám:06-1/239-6690
Fax:-
E-mail:lampas92@vnet.hu 
Honlap:
Nyitvatartás:
Leírás:

Alapítványunk 1992-ben szerveződött. Ezt megelőzte egy hároméves terminus, amikor baráti körünk sérült fiatalok patronálását üdültetések, közös kirándulások, különböző programok szervezése formájában vállalta fel. Elsősorban az intézetekben gondozott sérült embereket karoltuk fel, akik családi kapcsolattal nem rendelkeztek, mert szüleik már régen meghaltak vagy, mert sohasem vállalták fel őket. Egy részük volt intézeti gondozott, de kerültek hozzánk hajléktalan, volt állami gondozott fogyatékos fiatalok is. Hosszú idő szükséges, míg talpra állnak, munkához szoknak, alkalmassá vállnak értelmes, tartalmas interperszonális kapcsolatok kialakítására.

Több éves közös munka alapján úgy döntöttünk, hogy igazi otthont kellene teremteni sérült barátainknak. Egy olyan otthont, mely valóban az övék, a településhez integráltan helyezkedik el, ami „felemel”, emberré tesz, ahol nagyobb esélyük van arra, hogy megtanuljanak egy olyan életvitelt, amit „mindenki tud”, de ők sohasem tanultak. Egy ilyen környezet igazi perspektívákat ad és módot egy emberibb életre.

Ma három intézményi típusban (Értelmi Fogyatékosok Lakóotthonai, Családok Átmeneti Otthona és Utógondozó Otthon) 10 lakóegységben biztosítunk alap és szakosított ellátást biztosító szociális szolgáltatásokat 118 fő számára: Budapesten (3), Csömörön (3), Valkón (2), Bakonykutiban (1) és Gödön (1).

 

A Családok Átmeneti Otthona korábban 26 férőhellyel működött, de 2003-ban új telephelyet hoztunk létre Érden, így a létszám 38 főre gyarapodott. Az intézményi ellátás alapja –eredeti célunknak megfelelően a múlt évben is- a családi szuverenitást biztosító elhelyezés volt. Az egyes családok számára a rehabilitációs terveknek megfelelően családgondozást, életvezetési tanácsadást, rehabilitációs fejlesztést biztosítottunk, valamint segítséget nyújtottunk munkakeresésben, saját lakáshoz való hozzájutásban.

Különös gondot fordítottunk a gyermekvédelmi tevékenységre, fejlesztő pedagógus foglalkozott az iskoláskorú, gyengén teljesítő gyermekekkel. Az itt élő óvodások és kisiskolások számára játszóházat hoztunk létre, melynek keretében heti két alkalommal irányított foglalkozás zajlott.

 

Az Utógondozó Otthonban26 fő állami gondozásból kikerült enyhe fokban értelmi sérült fiatal él. 24 éves korukig maradhatnak az intézményben, ahol az önálló életre próbálják felkészíteni őket személyre szabott fejlesztési tervek alapján.

Ennek érdekében 2003-ban is –az eddigi gyakorlathoz hasonlóan- különböző csoportos programokon vehettek részt: házimunka tanulása, kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, gyertyaöntés), problémamegoldó, esetmegbeszélő csoport, kirándulások, zenés, táncos estek, tábor, sportverseny stb. Emellett hangsúlyt fektettünk az egyéni foglalkozásokra is (beszélgetések, személyes problémák, konfliktusok kezelése stb.)

Fontosnak tartjuk, hogy otthonunk minden lakója korának és értelmi állapotának megfelelő foglalkoztatásban vegyen részt (iskola, védett, ill. normál munkahely).

A munkatársak a heti team során oszthatták meg tapasztalataikat egymással, itt nyílt alkalmuk a problémák feltárására és megoldás keresésére.

Értelmi Fogyatékosok Lakóotthonai:

Az intézmény nyolc lakóotthon működtet 56 fő értelmi és halmozottan sérült fiatal számára. Budapesten három lakásban, Valkón, Bakonykutiban (2003. januárjától), Csömörön és Gödön családi házakban történik a gondozás.

Az ellátottak olyan értelmi sérült személyek, akik a 16. évüket már igen, de 62. életévüket még nem töltötték be.

Alapelvünk az, hogy igazodni kell a fogyatékos ember szükségleteihez, a jó lakóotthon válasz egy körvonalazott, megfogalmazott igényre.

Lakóink nagy része védett munkahelyen dolgozik, néhányan normál munkahelyen, mások ÉNO-ba járnak vagy lakóotthonon belül foglalkoztatjuk őket. A napi rendszeres elfoglaltság, munka mellett fontosnak tartjuk a szabadidő hasznos eltöltését, a különböző –lakóotthoni, intézményi, regionális stb.- szintű rendezvényeket, melyek során nemcsak régi barátaikkal találkozhatnak lakóink, hanem új ismeretségre is szert tehetnek, a munkatársak pedig hasznos tapasztalatcserét folytathatnak.

2003-ban a szokásos nyári táborokon, farsangi bálon, kirándulásokon, színházlátogatáson stb. kívül hagyományteremtő Intézményi Napot, valamint művészeti tábort és kiállítást szerveztünk, rendeztünk.

A lakókkal az egyéni fejlesztési tervek alapján foglalkoznak a segítők, amit rendszeresen felülvizsgálunk. Számos fejlesztő tevékenység között lehetősége van minden lakónknak egyéni és csoportos foglalkozásokon részt venni (pszichodráma, mozgásterápia, festés, zene stb.) szakembereink vezetésével.

Az elmúlt évben különös hangsúlyt kapott a munka minőségének javítása, ennek érdekében házon belüli minőségfejlesztésre került sor, részletenként szemügyre véve a problémásabb területeket.

 

Új szolgálat a Támogató Szolgálat, melynek szolgáltatásai:

 

Személyi segítés

A személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségletek kielégítése érdekében vállaljuk:

alapvető ápolást, gondozást

gyógyszerek, kiváltását, ellátott egészségügyi állapotának, gyógyszeradagolásának figyelemmel kísérését

fogyatékos személyeket kérésükre elkísérjük egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatókhoz, és ott segítséget nyújtunk részükre.

(Szolgáltatásunk térítési díj-köteles)

 

Házi segítségnyújtás

Közreműködünk a háztartás vitelében, például: segítségnyújtás a bevásárláshoz.

(Szolgáltatásunk térítési díj-köteles)

 

Szállító szolgálat működtetése

Személyszállítással biztosítjuk a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi, szociális, kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

(Szolgáltatásunk térítési díj-köteles)

 

Rehabilitáció elősegítése

A fogyatékos személyek rehabilitációja érdekében vállaljuk:

gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás megszervezését

segédeszközök kölcsönzését

segédeszközök bemutatását, használatuk gyakoroltatását

az önellátást szolgáló ismeretek elsajátításának segítését

látássérültek részére útvonal betanítását, könyvek felolvasását

 

Tanácsadás, információnyújtás

A Támogató Szolgálat Göd Pesti u. 72. szám alatt, hétfőn 12-16 óráig és szerdán 8-12 óráig személyesen tájékoztatást ad a hozzánk fordulóknak, valamint hétfő-péntek 8-16 óráig a következő telefonszámon: Tel: 06-70-948-5495

 

·       a fogyatékosokra vonatkozó jogszabályokról

·       segédeszközökről, beszerzésük és használatuk módjáról

·       a fogyatékosügyi érdekképviseleti és szolgáltató szervek tevékenységéről

·       a támogató szolgálat rehabilitációs, közösségi, kulturális és szabadidős tevékenységéről

·      segítséget nyújtunk szociális ügyek intézésében, társadalombiztosítási és egyéb hivatalos beadványok elkészítésében.

·       Kérésre jelnyelvi tolmács elérhetőségét biztosítjuk

 

Adószám: 18662041-1-13
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio