Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Bizottságok

Városfejlesztési Bizottság

Elnök: Kovacsik Tamás

Csányi József

Simon Tamás

 

Nem képviselő tagok:

Balogh György

Nagy Károly

 

Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörei

1./ Munkája során javaslatot tesz a képviselő-testületnek:
a) a Településszerkezeti Terv előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására,
b) a Helyi Építési Szabályzat előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására,
c) a városfejlesztési koncepció előkészítésére, felülvizsgálatára, módosítására,
d) a város beruházási programjára,
e) egyéb városfejlesztési célokra.
2./ Munkája során véleményezi:
a) a többi szakbizottság városfejlesztést és környezetet is érintő javaslatait, rendelet-tervezeteit,
b) valamennyi önkormányzati beruházást,
c) vízkorlátozás esetén a korlátozás sorrendiségét,
d) minden, a környezet épített és természetes elemeit érintő kérdést.
3./ Munkája során részt vehet:
a) a Gödi Polgármesteri Hivatal által szervezett „épített környezettel kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben kitűzött  bejárásokon és helyszíni szemléken,
b) a helyi vízrendezési és kárelhárítási, kárrendezési feladatokban.
4./ Egyetértési jogot gyakorol minden, a környezet épített és természetes elemeit érintő kérdésben.
5./ Dönt a településtisztaság technikai szabályozásáról.
6./ Dönt a forgalomtechnikai feladatokban, kialakítja, módosítja - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút forgalmi rendjét azzal, hogy ezen döntéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása tekintetében a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság jóváhagyása szükséges.
7./ Javaslatot tesz a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosítására.
8./ A közterületek használatának rendjét szabályozó rendelet előírásainak megfelelően önkormányzati hatósági jogkörben dönt egyes közterület-használati módok ügyében érkezett kérelmekről.
9./ Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó rendelet előírásainak megfelelően, annak keretei között, tulajdonosi szerepkörben dönt a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek teljesítéséről, így különösen:
a) a közművekhez kapcsolódó berendezések közterületen való elhelyezéséről,
b) a nem közút céljára szolgáló közterületen és ezen túlmenően a közművezeték elhelyezéséről,
c) a reklámtáblák közterületen vagy annak határán történő elhelyezéséről.

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio