Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Bizottságok

Szociális Bizottság

Elnök: Lenkei György
Képviselő tag: Csányi József 

 

 

Nem képviselő tagok:

Gyuris Irén

 

A Szociális Bizottság feladat- és hatáskörei:

1./ A bizottság dönt a szociális témájú helyi rendeletekben a hatáskörébe utalt ügyekben.

2./ A hatáskörébe utalt rendszeres  segélyek esetén évente felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezettek hozzátartozói szociális helyzetét.

3./ A bizottság véleményezését követően nyújtható be a testület elé valamennyi egészségügyi, és szociális kérdést érintő előterjesztés.

4./ A képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzat figyelembevételével dönt a helyi támogatások odaítéléséről. A bizottság határozatát a szakelőadó döntésre előkészített anyaga alapján hozza meg.

5./ A helyi szociális témájú rendeletben foglaltak szerint méltányosság alapján dönt a jövedelemhatárt meghaladó kérelmekről.

6./ Gyakorolja a szociális segélykereten belüli előirányzat átcsoportosítási jogkört.

7./ Dönt a városi szociális és egészségügyi intézmények szakmai dokumentumainak -különös tekintettel az SZMSZ, házirend, szakmai program, éves szakmai beszámoló -   elfogadásáról.

8./ Az intézményvezető javaslatára dönt az Alapszolgáltatási Központba történő felvételről -kivéve a szociális témájú helyi rendeletekben az intézményvezető hatáskörébe utalt ügyeket - rendszeresen és az intézményvezetővel közösen javaslatot tesz a térítési díjra.

9./ Megszünteti a szociális intézményi jogviszonyát annak a személynek, aki a házirendet súlyosan megsérti.

10./ A bölcsődevezető javaslata alapján dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről – kivéve a helyi gyermekvédelmi rendeletben foglalt ügyeket. Felülvizsgálja a felvettek további bennmaradásának jogosultságát.

11./ Javaslatot tesz  az orvosi körzetek területére.

12./ Az e célra elkülönített pénzalapból (céltámogatás) gondoskodik a hajléktalanokról, és dönt az Albérlők Házába történő felvételről és az onnan történő elbocsátásról.

13./ Dönt a szociális helyzet alapján elbírálandó ösztöndíj pályázatokról.

14./ Dönt az önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérbeadásáról.

15./ Javaslatot tesz az önkormányzati szociális és a piaci alapon hasznosított bérlakás bérének megállapítására, módosítására.

16./ Meghatározza a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakásokra vonatkozó bérleti szerződés időtartamára vonatkozó szabályokat jogász ellenjegyzésével.

17./ Javaslatot tesz a lakásokra vonatkozó pályázati feltételekre.

18./ Javaslatot tesz minden önkormányzati lakást érintő szabályozásra és dönt a helyi rendeletben a hatáskörébe utalt lakásügyekkel kapcsolatos kérdésekben.

19./ Dönt a bérlakásigénylők sorrendjének megállapításáról, annak módosításáról a helyi rendelet alapján.

20./ Dönt a lakásbérleti jogviszony folytatásáról, valamint gyakorolja a bérlőkijelölési jogot.

21./ Dönt a bérlakásba bérlő által befogadni kívánt személyekhez való hozzájárulásról.

22./ Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, a helyiségben folytatandó tevékenység esetenkénti meghatározásáról és a bérleti díjakról.

23./ Elbírálja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbevételére beérkező vállalkozói pályázatokat.

24./ Javaslatot tesz a lakásigénylők részére értékesíthető lakások kijelöléséről.

25./ Az élethelyzetet mérlegelve dönt az 50 l-es hulladékgyűjtő edények használatának engedélyezéséről.

26./ Fogadja a közmunkával kapcsolatos igényeket és koordinálja a munkájukat.

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio