Helyi iparűzésiadó-bevallás - tájékoztató

Tisztelt Adózó!

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat, így a 2020-as évről szóló HIPA bevallást is. Az ehhez szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban fellelhető.Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Gödön volt a 2020-as adóévben. Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény /Htv./ 52. § 6. pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
- egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek,
- jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket.
Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.
 
A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet
 
Egyes adózók (pl.: egyesület, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület stb.) /Htv. 3. §/, nyilatkozattal is kiválthatják adóbevallásukat, ezt továbbra is az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  keresztül tölthetik ki és nyújthatják be közvetlenül az önkormányzati adóhatóságunkhoz. A nyilatkozat „NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL" adóbevallásnak minősül.

 
A HIPA bevallás elkészítés előtt kérjük, hogy olvassák el a bevallást készítői, hogy a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2020. ÉVBEN KEZDŐDŐ ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ" mire hívja fel a figyelmet, ugyanis sok hiba ezzel megelőzhető lehet. A kitöltési útmutató ITT is elérhető. Az Elektronikus önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a bevallási előleg adatok ellenőrizhetők.
 
Fő hibacsoportok:

- bevallás jellegének helytelen jelölése,
- egyes /"A-B-C-D-E/ betétlapok hiánya,
- „F" megosztási betétlap egyezőség hiánya más lapon lévő bevallási adattal,
- nagy adózóknál az „E" illetve „F" lap hiánya,
- adóösszeg és adóelőleg (összeg és időszak) bevallásának teljes hiánya,
- vállalkozási szintű adóalap törvényi mértéke felett is igényelnek egyes adózók helyi önkormányzati adókedvezményt,
- helyi adókedvezmény helytelen összege,
- adókedvezmény összegét helytelen sorban (adómentes) szerepeltetik,
- adómérték helytelen összege (Gödön az adó mértéke 2%),
- egyes bevallási sorok teljes hiánya stb.
 
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az adózó a hibásan benyújtott bevallás miatt mulasztási bírsággal sújtható az Art. 220. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az Art. 7. § 22. pontja szerint hibásnak az a bevallás tekinthető, amelynél számítási hiba vagy más hasonló elírás miatt kijavításnak van helye. Amennyiben, a hibás adóbevallást adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, úgy a hibás bevallás miatt az Art. 49. § (7) bekezdése alapján az ellenjegyző adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére kell a bírságot megállapítani.