(Szentendre, 1919. április 17.–Vác, 1993. december 16.)

Rudnay-tanítvány, Nemes Lampért-, Szinyei-Merse díjas festő. Iparrajziskolát végzett Budapesten és Aba Novák Vilmos rajziskolájába is járt. 1937-44 között az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola rendkívüli növendéke volt Rudnay Gyula tanítványaként. Elvégezte a kétéves mesteriskolát és elnyerte a Nemes Marcell és a Szinyei ösztöndíjat a főiskolán. Nem törekedett a látvány pontos rögzítésére, mégsem szakadt el annak érzékiségétől. Tájképeit két elemre építi: az oldott, festői pasztózus háttérre és a háttér előtt grafikai jelként villódzó növényi formák stilizált struktúrájára. Szokványosnak tekinthető tájai ettől a kettősségtől, a festői megoldás és a grafikai struktúrák együttes jelenlététől mégis jellegzetessé váltak.

Munkásságának másik nagy csoportját alkotja a portré, amely képileg sokkal erőteljesebben szólal meg, mint a tájkép. Portréin az öregséget és az ún. szegényember tematikát ragadta meg hitelesen, követve Koszta, Rudnay, valamint Mednyánszky és Nagy-Balogh felfogását. Sötét tónusú, kevés vonallal felrakott sommás, kifejező formával ábrázolta a megjelenített testi-lelki tulajdonságait. Életművében a portréábrázolással tudta legjobban kifejezni a festészet hagyományos, olykor nehezen megőrizhető értékeit.