Ügyintézés

Táboroztatási kedvezmény

A Szociális Bizottság egyedi elbírálás alapján táboroztatási kedvezményben részesítheti azon kérelmezők kiskorú gyermekeit, akiknek életkörülményei indokolják a kedvezményre való rászorultságot. A Bizottság a kérelem elbírálásánál figyelembe veszi a családtagok létszámát, egészségi állapotát,
valamint a család jövedelmi és vagyoni viszonyait.

Nem részesíthető táboroztatási kedvezményben azon családok gyermeke, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

A szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat a vonatkozó helyi rendelet alapján nyári napközis tábor formájában szervezi meg.
A Bizottság az arra rászoruló gyermek részére 50%-os, illetőleg 100%-os mérsékelt díjtételt állapíthat meg.
Az kedvezmény igénybevételéhez szükséges kérelmek a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyújthatók be.
A kedvezményre való jogosultság megállapításához az Alapszolgáltatási Központ vezetője környezettanulmány alapján tesz javaslatot.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Kertészné Antal Márta
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági Osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax: 06-27/345-279
E-mail: kerteszne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) rendelete
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon