Ügyintézés

Táboroztatási kedvezmény

A Szociális Bizottság egyedi elbírálás alapján táboroztatási kedvezményben részesítheti azon kérelmezők kiskorú gyermekeit, akiknek életkörülményei indokolják a kedvezményre való rászorultságot. A Bizottság a kérelem elbírálásánál figyelembe veszi a családtagok létszámát, egészségi állapotát,
valamint a család jövedelmi és vagyoni viszonyait.

Nem részesíthető táboroztatási kedvezményben azon családok gyermeke, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.

A szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat a vonatkozó helyi rendelet alapján nyári napközis tábor formájában szervezi meg.
A Bizottság az arra rászoruló gyermek részére 50%-os, illetőleg 100%-os mérsékelt díjtételt