Szabadidő

Gödi Almanach

Jóllehet már korábban is jelentek meg településünkről helytörténeti anyagok különféle sajtóorgánumokban, az ilyesfajta kutatásokat összefoglaló jelleggel megjelentető, nemritkán tematikus Gödi Almanach-könyvsorozat csupán 1994-ben indult útjára.

Az első kötet előszavában Bátorfi József helytörténész e szavakkal köszönti az olvasót: „Több mint harminc év késéssel lát napvilágot könyv formájában ez a történet. Amint majd tapasztalni fogja, a keletkezés időrendjében az első dolgozat 1961-ben íródott, a következő kelte 1974, a legfrissebbek 1993 tavaszán készültek. Az időtartam, amit átölel ez a néhány írás, több ezer év, pedig a munka kezdetén arra gondoltunk, hogy községeink története valahol a század elején indul.” (…) „Az Almanach célja, hogy gazdagítsuk a nagyközséget múltjával, jelenével. Akik osztják nézetünket, részt vehetnek ebben a közös munkában. A gödi ismeretek akár jelentősek, akár kevésbé fontosak – számunkra egyedülálló nevezetességek. Ez a munka sok időt igényel, de meglepetésekkel teli.” (…) „A tisztelt olvasó sok adattal fog találkozni, sok befejezetlen gondolatot fedez majd fel. Ezek mind – reményeink szerint – újabb szálak kibontásához vezethetnek majd a következő esztendőkben.”

Szívünk szerint, tisztelgésünk jeléül, a napjainkig megjelent kötetek valamennyi szerzőjét felsorolnánk e rövid bevezetőben, ám tudjuk, ez lehetetlenség. Azonban álljon itt a szerkesztők névsora, időrendben haladva: Bátorfi József, Gáspár József, Gyüre János, Pártos Judit, Láng József, Nagyréti Tamás, Vizvári Vilmos, Volentics Gyula, Koditek Bernadett, Gallé Gábor és Szabó Zsuzsa.

Mindenképpen – külön is kiemelve – szólnunk illik az almanach-sorozat tizedik kötetéről, amely a Gödi Almanach 1994–2004 címet viseli, s a friss tanulmányok mellett áttekintést ad – táblázatos formában, a nagyobb témák szerint csoportosítva – a korábbi kiadvábyokban megjelent írásokról.

Alább valamennyi eddig megjelent Gödi Almanach elolvasható. A böngészést megkönnyíti az almanachokban lévő dolgozatok tematikus rendbe szerkesztett helytörténeti jegyzéke, továbbá a szerzők betűrendjében felsorolt több mint négyszáz tanulmány – mindkét esetben utalva a megjelenés évszámára, illetve a köteten belüli oldalszámra.
A tősgyökeres gödi családok mellett a városunkba költözők, az idetelepülők „gödivé válását”, kötődését a településhez az alapozhatja meg, ha megismerik azt a helyet, ahol élnek. Fontosnak tartjuk, hogy a gödi iskolák könyvtáraiban is ott legyenek a Gödi Almanach kötetei a fiatal generációk helyi kötődésének, helyismeretének erősítése érdekében.

Gödi Almanach 1994-2004 1994. – Gödi Almanach – Göd történetének I. kötete 1996. – Gödi Almanach – Göd történetének II. kötete (I. Rész) 1996. – Gödi Almanach – Göd történetének II. kötete (II. Rész) 1997. – Gödi Almanach – Göd történetének III. kötete (I. Rész) 1997. – Gödi Almanach – Göd történetének III. kötete (II. Rész) 1998. – Gödi Almanach – Göd történetének IV. kötete (I. Rész) 1998. – Gödi Almanach – Göd történetének IV. kötete (II. Rész) 1999. – Gödi Almanach – Göd történetének V. kötete 2000. – Gödi Almanach – Göd történetének VI. kötete 2001. – Gödi Almanach – Göd történetének VII. kötete 2002. – Gödi Almanach – Göd történetének VIII. kötete 2003. – Gödi Almanach – Göd történetének IX. kötete 2004. – Gödi Almanach – Göd történetének X. kötete 2006. – Gödi Almanach – Göd történetének XI. kötete 2007. – Gödi Almanach – Göd történetének XII. kötete 2008. – Gödi Almanach – Göd történetének XIII. kötete 2009. – Gödi Almanach – Göd történetének XIV. kötete (I. Rész) 2009. – Gödi Almanach – Göd történetének XIV. kötete (II. Rész) 2010. – Gödi Almanach – Göd történetének XV. kötete (I. Rész) 2010. – Gödi Almanach – Göd történetének XV. kötete (II. Rész) 2014. – Göd történetének XVI. kötete 2014. (melléklet) – Mühlbacher István: A Nemeskéri-Kissekről 2015. – A 100 éves Felsőgöd krónikája 2017. – A Gulág gödi rabjai 2018. – Gödiek az 1956-os forradalomban Gödi Almanach helytörténeti jegyzéke Gödi Almanach irodalomjegyzéke