Intézmények

Gödi Szivárvány Bölcsőde

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Intézmények
  6. /
  7. Gödi Szivárvány Bölcsőde

A bölcsőde ugyan szociális és nem oktatási intézmény, de a gyermekek „életpályájába” illik tevékenysége, ezért leírjuk: a bölcsődében egész évben folyamatos a felvétel, de a tervezhetőség miatt erre a legkedvezőbb időszak a tavasz vége. A bölcsőde 6 hónapos kortól vesz föl gyermekeket, elsősorban azokat, akik szülője, szülei munkavégzésük vagy más objektív okból máshogy nem képesek gyermeküket otthon ellátni. E szempont miatt ez esetben is fontos a munkáltatói igazolások benyújtása a születési anyakönyvi kivonat és a lakcímkártya mellett.

Típus: Szociális intézmények
Cím: 2131 Göd, Komlókert u. 19-21.
Telephely: 2132 Göd, Rákóczi út 142
Telefonszám: 06 27 532 990

27/345-100

E-mail: bolcsi@god.hu (Komlókert u.)

bolcsode@god.hu (Rákóczi út – telephely)

Nyitvatartás: munkanapokon 6.00-17.30 óráig

Bölcsődelátogatás előzetes bejelentkezéssel az intézményi telefonszámokon lehetséges.

Kérnénk, hogy a növekvő gyermeklétszám miatt a felvételi jelentkezési lapokat minél korábban adják le intézményeinkben! A felvételi jelentkezési lap e-mail-en is kérhető.

Facebook: Gödi Szivárvány Bölcsőde

A szociális ellátórendszeren belül, a gyermekjóléti alapellátás részeként, a családban nevelkedő 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását végző intézmény.

Intézményvezető: Ráczki Marianna

Az első 3 életév nagyon jelentős a kisgyermekek életében: a testi fejlődés mellett az első kötődések, a korai szocializáció, az önállósodás, az ismeretek bővülésének időszaka, melynek döntő jelentősége van a későbbi személyiségfejlődésben.

Ebben az életszakaszban nagy szerepe van az őket körülvevő felnőtteknek.

A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.

A szülőkkel való kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra épül, betekintést nyerhetnek munkánkba, ismerhetik gyermekük bölcsődei életét, segítséget kaphatnak a gondozással-neveléssel kapcsolatos kérdéseikben.

Bölcsődéinkben biztonságos, változatos játéklehetőséget nyújtó tárgyi környezetben, szeretetteljes, elfogadó légkörben, a korosztály életkori sajátosságait jól ismerő, egyéni igényeiket figyelembe vevő kisgyermeknevelők segítik, hogy a gyermekek saját képességeik szerint fejlődhessenek, önállósodhassanak, átélhessék az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi őket a kreatív továbbfejlődésre.

Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körülöttük lévő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Napocska Alapítvány a Gödi Bölcsődésekért

Célja: A bölcsődei ellátás színvonalának emelése, a bölcsőde felszereltségének bővítése, programok szervezése a gyermekek, a kisgyermekes családok részére.

Adószám: 18695333-1-13

Minden bölcsőde iránt érdeklődő szülőt szeretettel várunk egy személyes beszélgetésre! Érdeklődni a 06 27 532 990 vagy a 06 20 586 7989-es telefonszámon lehet.