Polgármesteri Hivatal

Jegyző, hivatali szervezet

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Polgármesteri Hivatal
 6. /
 7. Szervezeti és személyzeti adatok

Név: Tóth János
Postai cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: + 36 27 530 030
Faxszám: + 36 27 345 279
Elektronikus levélcím: tothjanos@god.hujegyzo@god.hu
Fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.

Szervezeti felépítés, feladatok, szervezeti egységek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a Közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A polgármesteri hivatalt a polgármester irányítja, és a jegyző vezeti. Göd Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését tekintve Főosztályokra tagozódik. A Főosztályokat osztályok, az osztályokat pedig csoportok alkotják. A Főosztályokat főosztályvezetők, az osztályokat osztályvezetők, a csoportokat csoportvezetők vezetik. A egyes hivatali szervezeti egységek feladatainak leírását Göd Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Göd Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje tartalmazza.

A HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉT, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉT, ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, UTASÍTÁSOK

 1. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 2. 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 3. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 4. 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 5. 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről