Szabadidő

Gödi körkép

„Napjainkban egyre nagyobb jelentősége van az információnak, az általános tájékoztatásnak. A lakosság részéről régi, jogos igény a széles körű tájékoztatás. E jogos igénynek teszünk eleget, amikor a Dunamenti Híradó mellékleteként rendszeresen megjelentetjük a GÖDI KÖRKÉP-et” – írta az 1989. januári lapszám beköszöntőjében Gáspár Gábor tanácselnök. A szerkesztőbizottság élén akkor felelős szerkesztőként Wolff Lajos állt, s a havilap négy oldalon, fekete-fehér nyomtatásban jelent meg, az ára pedig 6 forint volt.

A második évfolyamot Menyhárt László jegyezte főszerkesztőként, kiadója Göd Nagyközségi Tanácsa volt. A terjedelem nyolc oldalra bővült, s 8 forintért lehetett megvásárolni. A februári lapszám fejléce már megemlíti a jogelődöket, a Felsőgöd és környéke (1909) és az Alsógödi Híradó (1948) című lapokat. Az esztendő folyamán a terjedelem és a lap ára többször változott, a második félév lapszámait felelős szerkesztőként Ráksi Katalin jegyezte.

A következő évben a Gödi Körkép kétheti megjelenésre vált, és a változó terjedelem mellett az egyes lapszámok ára 19,20 forint. Néhány alkalommal Ráksi Katalin helyett Nagy Lajos a felelős szerkesztő. 1992-től 1995 végéig nem változik a terjedelem és a periodicitás, a fejléc azonban színesre vált, s a lapnak 1995 végén ismét