Ügyintézés

Polgári Védelem

Típus: Közszolgáltató
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 45. fsz. 2.
Telefonszám: 06-27/315 536
Fax: 06-27/513 414
E-mail: lakossag@katved.hu
Honlap: Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)lakosságfelkészítő honlapja elérhető a Kormányzati Portálról is:
http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/katasztrofa.htmlA “Használom a szolgáltatást” menüpontra kattintva a http://lakossag.katasztrofavedelem.hu érhető el, ahol a lakosság veszélyhelyzeti információkhoz juthat.
Nyitvatartás:
Leírás: Ellátott feladatok leírása

Polgári védelmi feladatok ellátása, katasztrófavédelem, árvízvédelmi feladatok, közreműködés a

kárelhárítási és kárenyhítési munkálatokban.

Végleges Megalakítási terv

Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés 

 A magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme  

Az állampolgároknak lehetőségük van, hogy önként, határozott vagy határozatlan időre csatlakozhassanak a polgári védelemhez. Ez az önkéntes polgári védelmi szolgálat. 

Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkező személy külön jogszabály szerinti nyilatkozatot tesz, melyben kinyilvánítja a rendelkezésre állás tartalmát és az alkalmazás feltételeit.
A nyilatkozat alapján az önkéntesen jelentkező személyt a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be. 

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországon belföldi lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező nagykorú magyar állampolgár 

Milyen adatakat kell megadni? 

-anyja neve
-születési hely,idő
-mely polgári védelmi szervezethez kíván csatlakozni,
-határozott vagy határozatlan időre vállalja-e a polgári védelmi szolgálatot,
-a polgári védelmi szolgálatot milyen besosztásban kívánja teljesíteni 

 Az eljárás illeték- és költségmentes.

NYILATKOZAT szervezetbe jelentkezéshez

Az ügyintézés határideje: 21 nap. 

Jogorvoslati lehetőség 

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés 

Jogorvoslati lehetőség részletei: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Polgármesteri Hivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap 

A benyújtási határidő: illetékmentes 

A fellebbezési illeték mértéke

BEOSZTOTTAK ADATSZOLGÁLTATÁSA

Gyakran ismételt kérdések: 

Mi a polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés előnye? 
–         Az önkéntes maga választhatja meg, hogy határozatlan, vagy határozott (mettől – meddig tartó) időtartamban vállalja a szolgálatot.
–         Az önkéntes maga választhatja meg (egyéni képességei és iskolai, szakmai végzettsége figyelembe vétele mellett), hogy területi, vagy települési rendeltetésű szervezetben kívánja teljesíteni a szolgálatot.
–         Az önkéntes maga választhatja meg melyik szervezeti egységben (infokommunikációs egység, lakosságvédelmi egység, egészségügyi egység, logisztikai egység, műszaki egység) kívánja teljesíteni a szolgálatot.
–         Az önkéntes maga választhatja meg, hogy katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején történő alkalmazása esetén milyen egyéb teljesíthető feltételeket támaszt. 

Van-e különbség az önkéntes és a köteles polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy jogai és kötelezettségei között?
A polgári védelmi feladatot önkéntes jelentkezés alapján teljesítő személy jogai és kötelezettségei a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személy jogaival és kötelezettségeivel azonosak. 

Letölthető dokumentumok

Külső Védelmi Terv

Lakossági tájékoztató