Polgármesteri Hivatal

Adatigénylések

Adatigénylések

varoshaza@god.hu emailcímre kell megküldeni a közérdekű adat igénylését.

A beérkező adatigényléseket a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül megválaszoljuk, nagy mennyiségű adat esetében további legfeljebb 15 nappal meghosszabbítjuk a határidőt. Elsődleges a személyes adatok védelme, azokat nem adhatjuk ki a közérdekű adatok igénylésének körében. További eljárási szabályokat tartalmazzák:

  1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2. Adatkezelési szabályzat

2022.11.02.
Hegyi Bernát adatigénylő részére

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 2022. október hó 17. napján e-mail útján az kmt+request-21197-70d02167@kimittud.org e-mail címről érkezett adatigénylésével kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

Kérdés
1. Településellátó Szervezet (továbbiakban: TESZ) által kötött összes megbízási szerződés, teljesítési igazolásokkal együtt 2021. október 29-től.
1. TESZ által kötött összes 100 ezer forintot meghaladó beszerzési szerződés, teljesítési igazolással együtt 2021. október 29-től
2. TESZ által üzemeltetett Duna-Part Nyaralóházak működtetésével összefüggő összes bevétel tételes listája 2021. október 1-től
3. TESZ által üzemeltetett Duna-Part Nyaralóházak működtetésével összefüggő összes költség tételes listája 2021. október 1-től
4. A TESZ által a kozigallas.gov.hu közalkalmazotti álláskeresési portálra feltöltött álláshelyek listája 2021. október 29-től
5. A TESZ által kötött összes kinevezési szerződés 2021. október 29-től mellékletként csatolva
6. Garai Győző Attila, valamint Erdős Ágnes, mint teljes állású közalkalmazott munkaidőkeretének, munkaidő nyilvántartásának, alap és pótszabadságainak számát, azok felhasználását havonkénti bontásban megküldeni szíveskedjenek. Teljesítési igazolásokkal együtt