Ügyintézés

Tervezetek, szabályzatok, tanulmányok

Aktuális véleményezésre váró eljárás:

Mintatömbök elhelyezkedése

1. HATÁLYOS SZABÁLYOZÓK

2. SZABÁLYOZÓK MÓDOSÍTÓ ELJÁRÁSAI

2.1  HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁS – (lezárult 2020.10.12-én)

Eljárás típusának meghatározása

Előzetes tájékoztatási szakasz

Közbenső testületi döntés előterjesztésének mellékletei

Végső szakmai véleményezés

Állami főépítész egyeztető tárgyalása

Jóváhagyás

2.2 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA – (folyamatban, indítva 2021.07.20-án)

Testületi döntés a megindításról
Előzetes adatszolgáltatási szakasz

Véleményezési szakasz

Képviselő-testületi döntés

Közzététel

Államigazgatási szervek értesítése

2.3 TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET (TKR) MÓDOSÍTÁS 2021/2022. (folyamatban, indítva 2021.10.14-én)

Testületi döntés a megindításról

Előzetes adatszolgáltatási szakasz

Véleményezési szakasz

Képviselő-testületi döntés

Közzététel

Államigazgatási szervek értesítése

3. Nyomtatványok

Dokumentumtár

Központi címregiszter