Ügyintézés

Tervezetek, szabályzatok, tanulmányok

Aktuális véleményezésre váró eljárás:

Mintatömbök elhelyezkedése

1. HATÁLYOS SZABÁLYOZÓK

2. FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁSOK

2.1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA – (folyamatban)

Testületi döntés a megindításról
Előzetes adatszolgáltatási szakasz

Véleményezési szakasz

HÉSZ módosítás jóváhagyandó dokumentáció

HÉSZ módosítás alátámasztó dokumentáció

HÉSZ módosítás megalapozó vizsgálat

Képviselő-testületi döntés

Közzététel

Államigazgatási szervek értesítése

2.2 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉS – (folyamatban)

Testületi döntés a megindításról

Véleményezési szakasz

ITS egyeztetési anyag / (munkaközi)

Fejlesztési terv / egyeztetési anyag (munkaközi)

Beérkezett észrevételek

Tervezői válaszok

Közbenső Kt. döntés

Örökségvédelmi Hatástanulmány

Állami főépítész záróvélemény

ITS (elfogadott)

Fejlesztési Terv

Kt. döntés az elfogadásról

3. Nyomtatványok

Dokumentumtár

Központi címregiszter