Városinformáció

Bejelentések

Segélyhívó számok

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Segélyhívó: 112

Gázszivárgás, üzemzavar esetén hívható

TIGÁZ ügyfélszolgálat
Telefon: 06-40-333-338
E-mail: ugyfelszolgalat@tigaz.hu

Zöldszám (ingyenesen hívható)

Göd Város Önkormányzata 2008. december 10-től Gödről, a helyi hálózatból ingyenesen hívható zöld számot hozott létre, melyre úthibákról, járdahibákról, közvilágítási hibákról, közlekedést nehezítő, belógó ágakról, elhullott illetve kóbor állatokról lehet bejelentést tenni.

Zöldszám: 06-80-890-089

Közterületfelügyelet

Munkarend:
Hétfőn: 08:00-18:00
Kedd-Csüt.: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-12:00

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 08:00-12:00

Hivatali időben elérhető telefonszám: 06-20-476-1138
email cím: kozteruletf@god.hu

Gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos telefonszámok:

Göd város területén a gyepmesteri feladatokat a Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány végzi.
Elhullott állatok bejelentése: 06-20/464-6491
Elkóborolt, elveszett kutya, macska bejelentése: 06-20/424-5367

Menhely: Vác, Külső-Rádi út
Levélcím: 2600 Vác Piac u. 1.
E-mail: zoldm@zoldmenedek.hu

Nyitva tartás: hétköznap: 8-16 óra között, szombaton: 8-12 óra között.
Telefon: 27-313-284,
vagy 06-20-424-53-67

Hiba bejelentések

A  hiba jellege Hívható cég neve Telefonszám
Közvilágítási hibák Munkaidőben a Polgármesteri Hivatal zöld száma ingyenesen hívható  06/80 89 00 89
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes 06/28-558-090 06/28-589-020
Magántulajdonú ingatlanoknál áramellátási hiba ELMŰ 06-40-38-38-38
A DMRV hatáskörébe tartozó vízellátási hibák DMRV 06-27-511-480
A DMRV hatáskörébe tartozó szennyvíz problémák DMRV 06-27-511-480
Házi szennyvíz átemelők meghibásodása DMRV 06-27-511-511/ 1. menüpont
Gyalogos átkelőhelyek lámpa meghibásodása Magyar Közút diszpécser szolgálat 06-1-819-92-60

közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasz: Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 18. §-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, például:

 közigazgatási szerv,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
kötelező tagság alapján működő köztestület,
a Magyar Honvédség,
rendvédelmi szerv,
közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében,
nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve,
közjegyző,
törvényszéki végrehajtó,
önálló bírósági végrehajtó vagy
közszolgáltatást végző szerv

tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Panasz vagy közérdekű bejelentés benyújtása: http://www.ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz

Tovább az ügyintézéshez