Göd Város Önkormányzata meghirdeti a 2021/2022-es tanévre a „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázatot

A pályázatra azok a Göd területén állandó lakóhellyel rendelkező, legalább 9. osztályos, még nem érettségizett középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik NAPPALI tagozaton középfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, és a 2020/2021-as tanulmányi év végén elérték a 4,0 tanulmányi átlagot.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022-es tanév).

A megítélt ösztöndíjak félévenként egy összegben – a 2021/2022-es tanév I. félévi ösztöndíjak 2021. december 20-ig, míg a II. félévi ösztöndíjak 2022. május 20-ig – kerülnek kifizetésre.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2021/2022-es tanévben megfeleljen a pályázati kiírásnak és folyamatos legyen.

Az ösztöndíj összegét a beérkezett pályázatok száma, a pályázó tanulmányi eredménye, valamint a pályázó szociális helyzete alapján határozzák meg.

Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített Göd város illetékességi területéről elköltözik és/vagy tanulmányait megszakítja, illetve iskolalátogatási kötelezettségének nem tesz eleget.

A Pályázati űrlap letölthető a következő hivatkozáson >>>

A kitöltött, aláírt pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel együtt a wigner@god.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Minden pályázó visszaigazoló e-mailt kap a benyújtott pályázatáról. Az ösztöndíjjal kapcsolatosan Csányi Krisztina pályázatfelelősnél tud érdeklődni a 27/530-044-es telefonszámon.

A pályázat benyújtási határideje:

  1. november 12. 12.00 óra

(A 2021. november 12. 12.00 óra után a pályázati anyagok nem kerülnek átvételre)

A pályázat kötelező mellékletei: (Letölthető >>>)

A pályázat nem kötelező mellékletei:

  • a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének – beleértve a családi pótlék, jogosultság esetén gyermektartás összeg – igazolása

Az elnyert ösztöndíj második félévére vonatkozó részének kifizetési feltétele az alábbi dokumentumok 2022. március 18-ig történő benyújtása:

  • február 28-nál nem régebbi, a 2021/2022-es tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy

  • a pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül,
  • az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait az önkormányzat nyilvántartásba vegye.

A középiskolai végzős diákok részére felhívjuk a figyelmet a BURSA HUNGARICA B típusú ösztöndíj lehetőségére, melynek részleteiről a www.emet.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az önkormányzat a pályázat elbírálásáról 2021. december 20-ig írásban értesíti a pályázókat.