Göd Város Önkormányzata meghirdeti a 2021/2022-es tanévre a „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázatot

A pályázatra azok a Göd területén állandó lakóhellyel rendelkező, legalább 9. osztályos, még nem érettségizett középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik NAPPALI tagozaton középfokú oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, és a 2020/2021-as tanulmányi év végén elérték a 4,0 tanulmányi átlagot.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022-es tanév).

A megítélt ösztöndíjak félévenként egy összegben – a 2021/2022-es tanév I. félévi ösztöndíjak 2021. december 20-ig, míg a II. félévi ösztöndíjak 2022. május 20-ig – kerülnek kifizetésre.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2021/2022-es tanévben megfeleljen a pályázati kiírásnak és folyamatos legyen.

Az ösztöndíj összegét a beérkezett pályázatok száma, a pályázó tanulmányi eredménye, valamint a pályázó szociális helyzete alapján határozzák meg.

Az önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített Göd város illetékességi területéről elköltözik és/vagy tanulmányait megszakítja, illetve iskolalátogatási kötelezettségének nem tesz eleget.

A P