1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat: beruházó (építőmérnök) –...

A Gödi Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

beruházó (építőmérnök) – műszaki ellenőr

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, három hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. sz. melléklete alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
 2. Hatósági feladatkör
 3. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
 4. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör
 5. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok,
 • magasépítési és mélyépítési beruházások előkészítése, teljes körű bonyolítása,
 • kivitelezések műszaki ellenőrzése, e-napló vezetés, ÉTDR használata,
 • műszaki közreműködés beruházásokban,
 • szakbizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
 • útépítési, forgalomtechnikai és pályázati vázlattervek készítése,
 • közútkezelői kérelmek elbírálása, hozzájárulások előkészítése,
 • csapadékvíz-kezelői ügyintézés,
 • részvétel az éves költségvetés előkészítésében,
 • részvétel a közbeszerzéseket megalapozó műszaki dokumentációk összeállításában,
 • pályázatok műszaki dokumentációjának előkészítése,
 • kapcsolattartás a közmű-üzemeltetőkkel a területét érintő kérdésekben,
 • közvetlen felettese útmutatásával előterjesztések készítése képviselő-testületi, bizottsági ülésekre a területéhez tartozó ügyekben. Közvetlen felettese ez irányú kérése alapján részvétel a bizottsági és/vagy képviselő-testületi ülésen.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok. Magasépítési műszaki fejlesztési, kivitelezési és üzemeltetési feladatok. Műszaki ellenőri feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat
 • Felsőoktatásban szerzett építőmérnök (Bsc/Msc) szakképzettség és műszaki ellenőri (MEÉ – Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése, vagy ME-KÉ – Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése, vagy ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése, vagy ME-VZ – Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése) jogosultság megléte.
 • Jó kommunikációs, tárgyalástechnikai és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
 • Építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat
 • Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte

Elvárt kompetenciák:

Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
 • motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 06. 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a 06-30-263-6525-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/451-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: beruházó – műszaki ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 06. 30.