A Gödi Polgármesteri Hivatal

Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

beruházó (építőmérnök)

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
 2. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
 3. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok

Ellátandó feladatok:

 • vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok,
 • magasépítési és mélyépítési beruházások előkészítése, teljeskörű bonyolítása,
 • műszaki közreműködés a beruházásokban,
 • szakbizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
 • útépítési, forgalomtechnikai és pályázati vázlattervek készítése,
 • részvétel az éves költségvetés előkészítésében,
 • részvétel a közbeszerzéseket megalapozó műszaki dokumentációk összeállításában,
 • pályázatok műszaki dokumentációjának előkészítése,
 • közvetlen felettese útmutatásával előterjesztések készítése képviselő-testületi, bizottsági ülésekre a területéhez tartozó ügyekben. Közvetlen felettese ez irányú kérése alapján részvétel a bizottsági és/vagy képviselő-testületi ülésen.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
 • felsőoktatásban szerzett építőmérnök (Bsc/Msc) szakképzettség,
 • jó kommunikációs, tárgyalástechnikai és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi,
 • építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu e-mailcímre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/918-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: beruházó (építőmérnök).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a
06-30-263-6525-ös telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2021. 12. 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.