1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – beruházó (építőmérnök)...

A Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
beruházó (építőmérnök) – műszaki ellenőr munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, három hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. sz. melléklete alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
14. Hatósági feladatkör
20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
– vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok;
­ magasépítési és mélyépítési beruházások előkészítése, teljes körű lebonyolítása;
­ kivitelezések műszaki ellenőrzése, e-napló vezetés, ÉTDR használata;
­ műszaki közreműködés beruházásokban;
­ szakbizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése;
­ útépítési, forgalomtechnikai és pályázati vázlattervek készítése;
­ közútkezelői kérelmek elbírálása, hozzájárulások előkészítése;
­ csapadékvíz-kezelői ügyintézés;
­ részvétel az éves költségvetés előkészítésében;
­ részvétel a közbeszerzéseket megalapozó műszaki dokumentációk összeállításában;
­ pályázatok műszaki dokumentációjának előkészítése;
­ kapcsolattartás a közmű-üzemeltetőkkel a területét érintő kérdésekben;
­ közvetlen felettese útmutatásával előterjesztések készítése képviselő-testületi, bizottsági ülésekre a területéhez tartozó ügyekben;
­ közvetlen felettese ez irányú kérése alapján részvétel a bizottsági és/vagy képviselő-testületi ülésen.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok. Magasépítési műszaki fejlesztési, kivitelezési és üzemeltetési feladatok. Műszaki ellenőri feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
– felsőoktatásban szerzett építőmérnök (Bsc/Msc) szakképzettség és műszaki ellenőri (MEÉ – Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése, vagy ME-KÉ – Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése, vagy ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése, vagy ME-VZ – Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése) jogosultság megléte,
– jó kommunikációs, tárgyalástechnikai és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– hozzájárulás a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi;
– építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat;
– szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte.

Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
– szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
– motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. 07. 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a
(06 30) 263-6525-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/513-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: beruházó – műszaki ellenőr.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. 07. 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2022. 06. 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.