A Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet beruházó (építőmérnök) munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős kinevezés, három hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye:
2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör
20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
– vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok,
­ magasépítési és mélyépítési beruházások előkészítése, teljeskörű bonyolítása,
­ műszaki közreműködés beruházásokban,
­ szakbizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
­ útépítési, forgalomtechnikai és pályázati vázlattervek készítése,
­ részvétel az éves költségvetés előkészítésében,
­ részvétel a közbeszerzéseket megalapozó műszaki dokumentációk összeállításában,
­ pályázatok műszaki dokumentációjának előkészítése,
­ közvetlen felettese útmutatásával előterjesztések készítése képviselő-testületi, bizottsági ülésekre a területéhez tartozó ügyekben. Közvetlen felettese ez irányú kérése alapján részvétel a bizottsági és/vagy képviselő-testületi ülésen.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vonalas létesítményekkel kapcsolatos építőmérnöki feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
– Felsőoktatásban szerzett építőmérnök (Bsc/Msc) szakképzettség
– Jó kommunikációs, tárgyalástechnikai, és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnöki végzettség,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
– Építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
– szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
– motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. 09.24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a
06-30-263-6525-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/555-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: beruházó – műszaki ellenőr.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. 10.05.