1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – főépítészi ügyintéző

Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet főépítészi ügyintéző munkakör betöltésére.

Pozíció megnevezése: főépítészi ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, fél év próbaidővel
A munkavégzés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal; 2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. sz. melléklete alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
‑ településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi dokumentumok készítési-, módosítási eljárásainak lefolytatása, illetve ezek készítésében való közreműködés;
‑ egyéb helyi rendeletek (partnerségi rendelet, tervtanácsi rendelet) előkészítésében részvétel;
‑ településképi eljárások lefolytatása (településképi véleményezés, településképi bejelentés);
‑ panaszbejelentési, kötelezési eljárások lefolytatása;
‑ szakhatósági állásfoglalások előkészítése;
‑ helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátása;
‑ más települések településrendezési tervei véleményezésének előkészítése;
‑ helyszíni szemléken, ellenőrzéseken való részvétel;
‑ ügyfélfogadás tartása,
‑ ÉTDR, Takarnet, OÉNY kezelése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
hatósági, ellenőrzési, mérnöki, dokumentációs; szakhatósági állásfoglalás, rendelet-előkészítés, ügyfélkezelés.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
‑ magyar állampolgárság
‑ cselekvőképesség
‑ büntetlen előélet
‑ felsőoktatásban szerzett építész-, építő- vagy településmérnök szakmacsoportokba tartozó végzettség
‑ felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
‑ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett tapasztalat (közig. alapvizsga, szakvizsga megléte), főépítészi, építéshatósági, építésfelügyeleti ügyintézői tapasztalat, tervezőirodában szerzett tapasztalat, B kategóriájú jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság, eredményorientált és precíz munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
– szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
– motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. 06. 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva osztályvezető nyújt, a
06 70 310 3952-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/441-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: főépítészi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. 06. 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2022. 05. 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.