1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – főépítészi ügyintéző

Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 03munkakör betöltésére.

Pozíció megnevezése: főépítészi ügyintéző

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, fél év próbaidővel

A munkavégzés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal; 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. sz. melléklete alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi dokumentumok készítési-, módosítási eljárásainak lefolytatása, illetve ezek készítésében való közreműködés
 • egyéb helyi rendeletek (partnerségi rendelet, tervtanácsi rendelet) előkészítésében részvétel
 • településképi eljárások lefolytatása (településképi véleményezés, településképi bejelentés)
 • panaszbejelentési, kötelezési eljárások lefolytatása
 • szakhatósági állásfoglalások előkészítése
 • helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátása
 • más települések településrendezési terveinek véleményezésének előkészítése
 • helyszíni szemléken, ellenőrzéseken való részvétel
 • ügyfélfogadás tartása
 • ÉTDR, Takarnet, OÉNY kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hatósági, ellenőrzési, mérnöki, dokumentációs; szakhatósági állásfoglalás, rendelet-előkészítés, ügyfélkezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, vagy településmérnök szakmacsoportokba tartozó végzettség;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett tapasztalat (közig. alapvizsga, szakvizsga megléte), főépítészi, építéshatósági, építésfelügyeleti ügyintézői tapasztalat, tervezőirodában szerzett tapasztalat, B kategóriájú jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. 05. 02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva osztályvezető nyújt, a
(06 70) 310 3952-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a  borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/311-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: főépítészi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

 1. 05. 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu – 2022. 04. 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.