Gödi Kastély Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gödi Kastély Óvoda / Fácán óv. egység Fácán takarító/udvaros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan egy tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Alsógöd, Rákóczi u 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkaidő beosztás felosztása a munka specialitása miatt: reggel 6 – 10-ig, délután 14-18-ig

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmunkásképző intézet,
• Az intézményhez közeli településen lakó, a megosztott munkaidő miatt
Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű tolerancia, alkalmazkodás, csapatmunka, gyermekszeretet.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 7. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balkányi Nikoletta nyújt, a 301282167 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödi Kastély Óvoda címére történő megküldésével (2131 Göd, Béke u 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2021 , valamint a munkakör megnevezését: takarító/udvaros.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 4.