Gödi Kastély Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gödi Kastély Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan egy tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Alsógöd, Béke u 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi munka

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű tolerancia, alkalmazkodás, csapatmunka, gyermekszeretet,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balkányi Nikoletta nyújt, a 301282167 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gödi Kastély Óvoda címére történő megküldésével (2131 Göd, Béke u 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Balkányi Nikoletta, Pest megye, 2131 Göd, Rákóczi u 23. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.