1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – helyi magazin...

Göd Város Önkormányzata a Gödi Körkép című városi közéleti magazin kiadójaként pályázatot hirdet havonta megjelenő nyomtatott helyi magazin főszerkesztői feladatainak ellátására

A jogviszony típusa: megbízási szerződés
A jogviszony időtartama: határozatlan
Megbízási díj: megegyezés szerint

A főszerkesztői feladatellátás tervezett kezdete: 2023. február 1.
A pályázat tárgya:
A Gödi Körkép Göd Város Önkormányzatának havonta megjelenő városi közéleti magazinja. Egyik fő funkciója a lakosság kommunikációs szükségleteinek kiszolgálása; számukra hozzáférhetővé tenni a minket körülvevő világ legfontosabb információit. Politikai hovatartozás nélkül, tárgyilagosan mutatja be a helyi nyilvánosság aktuális ügyeit; többek között a társadalmi-, a kulturális-, az oktatási, a sport- és a vallási élet eseményeit.
A kiíró olyan pályázatokat vár, amelyekben a pályázó leírja a Gödi Körkép tartalmára, illetve promóciójára és hatékony terjesztésére vonatkozó szakmai koncepcióját. A sikeres pályázat nemcsak nagy vonalakban, de részleteiben is – rovatok, sorozatok, interjúk stb. – bemutatja a pályázó elképzeléseit.
A sikeres pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű megbízási szerződést köt.

A főszerkesztői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek:
– irányítja a Gödi Körkép című ingyenes önkormányzati magazin szerkesztői munkálatait;
– ellátja az újság szerkesztésével, megjelentetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
– biztosítja, hogy a helyi lakosok korrekt, széleskörű tájékoztatást kapjanak a város életét meghatározó eseményekről és egyéb fontos tudnivalókról;
– folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel, vezetőivel, a város életében meghatározó intézményekkel, szervezetekkel;
– felelős a témák kiválasztásáért, és a formailag minőségi újságírás biztosításáért.

A főszerkesztővel kapcsolatos elvárások:
– nyomtatott lapnál szerzett, legalább 5 éves újságírói gyakorlat;
– tényleges lapszerkesztői technikai tudás;
– megbízhatóság, igényesség, pontosság, nyitottság, önálló gondolkodásra való képesség;
– csapatmunkára való alkalmasság.

Előnyt jelent:
– nyomtatott lapnál szerzett vezetői gyakorlat (főszerkesztő, felelős szerkesztő, főszerkesztő-helyettes);
– gödi helyismeret és kapcsolatrendszer.

Pályázati feltételek:
– teljes pályázati anyag beküldése;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség,
– MS Office és egyéb főszerkesztői feladat ellátása érdekében szükséges szoftverek felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata;
– referenciamunkák:
– 2 db referenciacikk szabadon választott témában (cikkenként legalább 3500 leütés hosszúságban);
– főszerkesztői szakmai koncepció a lap működéséről, melynek tartalma:
– állandó rovatok megjelölése, a lap szerkezetére vonatkozó elképzelések;
– a lapban helyet kapó – arra érdemesnek tartott – témák megjelölése;
– külalak-, design-elképzelések kifejtése, a lap szerkezetének;
– műszaki tartalom megjelölése (papírminőség, terjedelem, karakterszám oldalanként);
– 2 oldalas lapterv (Göd város honlapján fellelt hírek, események alapján);
– szerkesztőségi igény megjelölése;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat kérjük az alábbi elektronikus postacímre beküldeni: hr@god.hu
A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Főszerkesztői pályázat – Gödi Körkép
A pályázatok elektronikus beküldésének határideje: 2022. december 31. 23:59 óra.

Pályázati eljárás menete:
A pályaművek beérkezése és értékelése után értesítjük a jelentkezőket. A kiértesített pályázóktól a benyújtott koncepció élő prezentációját fogjuk kérni, amit az önkormányzati vezetéssel történő elbeszélgetés követ.
A pályázat elbírálásról szóló képviselő-testületi döntésről valamennyi pályázó értesítést kap.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. január 31.
A nyertes nevét közzétesszük Göd város hivatalos honlapján (www.god.hu).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Balogh Csaba polgármester ad a polgarmester@god.hu elérhetőségen.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.