1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – iktatási és...

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet iktatási és ügyfélszolgálati munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Főállású, teljes munkaidős (megosztott munkakörben)

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 27. pontja szerinti Titkársági- és 28. pontja szerinti Ügyfélszolgálati feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyiratkezelési, iktatási, irattározási, valamint ügyfélszolgálati.

Konkrét munkaköri feladatok:

 • a postán, elektronikus úton, valamint ügyfélkapun keresztül érkező küldemények érkeztetése, szignáltatása, iktatása, továbbítása az ügyintézők felé;
 • kimenő küldemények iktatása, postázásra való előkészítése.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében az irattározással kapcsolatos feladatok ellátása:

 • ügyiratok előkészítése irattározásra, ill. selejtezésre
 • a központi irattárba került ügyiratok jegyzékének vezetése.
 • statisztikákhoz, kimutatásokhoz adatok, információk szolgáltatása a felettese részére.

Ügyfélfogadási időben ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

Munkaidő és munkarend

heti 40 órás – napi 8 órás munkarend (H: 8:00-18:00, K-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-12:00)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) -ismerete,
 • középiskolai végzettség, érettségi.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP önkormányzati alkalmazásközpont (főként iratkezelő szakrendszer) ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • önállóság, problémamegoldó-képesség,
 • pontosság,
 • információkezelés és -feldolgozás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján készített fényképes önéletrajz (https://kozigallas.gov.hu/media/documents/oneletrajz_sablon.xlsx);
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve igazolás annak megkéréséről;
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 05. 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kertészné Antal Márta osztályvezető részére, a hr@god.hu e-mail-címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szóbeli meghallgatást követően a nyertes pályázó kinevezéséről Göd város jegyzője dönt, fenntartva magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 06. 20.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Sáhó Ágnes munkaügyi ügyintéző nyújt a 06 27 530 064/222, vagy a 06 20 886 0235-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu – 2022. 05. 09.