1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – közterület-felügyelő

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: főállású, teljes munkaidős.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Közterület-felügyelői feladatkör

(a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerint)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellenőrzi:

 • a közterületek jogszerű használatát, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;

közreműködik:

 • a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
 • a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában;
 • a közbiztonság, a közrend és az önkormányzati vagyon védelmében;
 • a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok, valamint a településképi, állattartási, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 • állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Feladata továbbá:

 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 • a közterületek jogszerű használatának, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 • feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelésekor intézkedés, vagy intézkedés kezdeményezése;
 • a polgármester, a jegyző, illetve vezetője aktuális utasításainak ellátása; – a munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése, adminisztrációja.

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása. Együttműködés a polgárőrséggel és a rendőrséggel.

Munkaidő és munkarend: napi 8 órás munkarend.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • B kategóriás jogosítvány;
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetencia:

 • jó problémamegoldó képesség;
 • konfliktushelyzet kezelése;
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
 • precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél;
 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 09. 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Kármán Gábor aljegyző részére, a hr@god.hu e-mail-címen keresztül, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/656-1/2023 valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kármán Gábor aljegyző nyújt, a (06 27) 530-062/118-as telefonszámon.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 09. 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu – 2023. 09. 01.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A próbaidő elteltével, illetve a teljesítményértékelés függvényében fennáll az illetmény-eltérítés lehetősége.