A Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős kinevezés, 3 hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye:
2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 20. sz., Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
– Az önkormányzat és intézményei magasépítési fejlesztéssel, üzemeltetéssel, karbantartással összefüggő beruházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és után követési feladatokban. Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok ellátása a magasépítési beruházási munkákban. A megvalósulás folyamatosságának, minőségének, a határidők betartásának ellenőrzése. Az építéssel járó dokumentáció folyamatos követése és vezetése.
– Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magasépítési műszaki fejlesztési, kivitelezési, üzemeltetési feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Az I. besorolási osztályban:
– Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, építészmérnöki, magasépítő mérnöki szakképesítés.
– A II. besorolási osztályban:
– Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
– Jó kommunikációs, tárgyalástechnikai, és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
– Építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat
– Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte.
Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
– szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
– motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. 09.24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a
06-30-263-6525-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/667-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. 10.05.